Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató levél az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére (2014-01-08)

Tájékoztató levél az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére A Magyar Államkincstár tájékoztatója

Támogatás-igénylés

A támogatás igénylésének feltétele, hogy

 • a fenntartó az általa fenntartott szolgáltató, illetve intézmény tekintetében rendelkezzen jogerős működési engedéllyel és
 • megfeleljen
  • az adott évi központi költségvetési törvényben, és
  • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Nr.), valamint
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében
  meghatározott egyéb feltételeknek.


Az igénylés határideje

 • a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30. (Nr. 3. § (1) bekezdés);
 • új fenntartók esetén a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy hónap (Nr. 3. § (2) bekezdés).

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, de ebben az esetben az ügyintézési határidő két hónap (Nr. 3. § (4) bekezdés; Nr. 4. § (1) bekezdés c) pont)


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok


A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Nr. 3. § (8) bekezdés).

 

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére

Felhívjuk figyelmüket, hogy a finanszírozási eljárást 2014. január 1-jétől, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Új Nr.) szabályozza.


Az Új Nr. 9. §-a szerint a fenntartó 2014. január 6-áig módosíthatja a támogatás iránti kérelmét, ha


a) a központi költségvetésről szóló elfogadott törvény az igényelt támogatás jogosultsági feltételeiben eltér a központi költségvetésről szóló benyújtott törvényjavaslattól,
b) a fenntartónak a támogatás iránti kérelem benyújtását követően új engedélyest vagy szolgáltatást jegyeztek be a szolgáltatói nyilvántartásba, valamely engedélyesét vagy az engedélyes által nyújtott szolgáltatást törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, ideértve a fenntartóváltozást is, vagy
c) valamely engedélyesének a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adataiban más, a támogatás igénylését befolyásoló változás következett be.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) az igényelt támogatási jogosultsági feltételeiben a központi költségvetésről szóló benyújtott törvényjavaslattól az alábbi jogcímek esetében tér el:

I. Kv.tv. 2. számú mellékletében szereplő jogcímek közül

 1. III/3/jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet
 2. III/5. Gyermekétkeztetés támogatása

II. Kv.tv. 9. számú mellékletében szereplő jogcímek közül

1. A nevelőszülői ellátás támogatása


A Kv.tv. 9. számú melléklet I/b) alpontja szerint a nevelőszülői ellátás támogatásánál a képletben szereplő Nszad meghatározása

- tervezésnél:
NSzad =: a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * 334 nap

- elszámolásnál:
NSzad =: a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülő jogviszonyban töltött napok átlagával, legfeljebb 334 nap

Amennyiben a fenntartó az igénylésben nem jelöli meg a nevelőszülő jogviszonyban töltött napok becsült átlagát, akkor a támogatás megállapítása 334 nap figyelembevételével történik. Az új igénylő adatlapokon van lehetőség az ettől eltérő átlag nap közlésére, amennyiben várhatóan az alacsonyabb lesz 334 napnál és a fenntartó az esetleges igénybevételi kamat elkerülése, csökkentése érdekében ez kívánja jelezni.

2. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatás

A kiegészítő béralapú támogatást nem kell külön megigényelni. Azon intézményekre tekintettel, melyre a fenntartó a 9. számú melléklet I. pontjában szereplő támogatást megigényelte, a kiegészítő támogatást az Igazgatóságok a működési engedélyben / szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám alapján állapítják meg.

Az igénylő adatlapok változással érintett részei (2. és 3. melléklet) a Kv.tv-nek megfelelően módosításra kerültek. Azon intézményekre tekintettel, melyekre a fenntartó már nyújtott be 2014. évi igénylést, módosítás keretében kizárólag a fenti jogcímeken lehet az igénylést 2014. január 6-áig módosítani, kivéve az Új Nr. 9. § b)-c) pontjában szabályozott eseteket.


Budapest, 2013. december 31.

Forrás: Magyar Államkincstár

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra