Bemutatkozás

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

Az 1990-ben alapított egyesület alapvető célkitűzései a szociálpolitikát, család és gyermekvédelmet, mentálhigiénét és ezek intézményeit érintő kérdésekben, és ezek tárgykörében a tervezett jogszabályokkal kapcsolatban vélemény és állásfoglalás kialakítása, a szakma társadalmi jelentőségének elismertetése, a családsegítők, a gyermekjólét területén dolgozók szakmai, etikai, gazdasági, szociális, jogi érdekei érvényesítésének elősegítése.

Néhány kiragadott pont az egyesület főbb feladatai közül:

  1. az egyesület tagjai szolidaritásának fejlesztése, ennek érdekében a szükséges állásfoglalások kiadása, szervező tevékenysége;
  2. részvétel a családsegítő/gyermekjóléti tevékenység elvi feltételeinek, a családsegítés, gyermekjólét területén dolgozók képzési, továbbképzési követelményeinek kidolgozásában;
  3. az egyesület tagjainak rendszeres tájékoztatása a hivatásuk gyakorlását érintő körülményekről;
  4. a szakmai és érdekvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében kellő nyilvánosság biztosítása

A célok elérése érdekében az Egyesület kidolgozta a családsegítés nyilvántartási dokumentációját, a családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok statisztikai adatgyűjtésének rendszerét, elfogadták javaslatát az intézményi finaszírozás normatív módjának technikájára, intézményi felméréseket végzett; kiadványokat jelentet meg és évente konferenciát szervez.