Szakmai információk: Szakmai hírek

Figyelemfelhívás gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartóinak (2010-11-27)

Figyelemfelhívás gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartóinak A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal közleménye

"Tapasztalataink szerint a jövő évi költségvetés tervezésének időszakában gyakran előfordul, hogy az új költségvetési kondíciók ismeretében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmények fenntartói a feladatellátás intézményi struktúrájának áttekintése után annak átalakítása mellett döntenek.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény átszervezésére, megszüntetésére, feladatkörének megváltoztatására, a fenntartó személyét érintő változásokra vonatkozó tervezett fenntartói döntések meghozatala előtt azonban figyelmen kívül hagyják a működést engedélyező gyámhivatal véleményének kikérésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartójának ki kell kérnie a gyámhivatal véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltozása esetén.
A helyi önkormányzatok tekintetében a Gyvt. 121. § (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat köteles előzetesen kikérni a gyámhivatal véleményét, ha személyes gondoskodást nyújtó intézményt kíván megszüntetni, illetőleg annak ellátási területét, vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg, az ellátórendszer működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni, továbbá, ha a Gyvt.-ben vagy külön jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni.

Ahhoz, hogy a gyámhivatal véleményezési jogával ténylegesen élni tudjon, a gyámhivatal részére hozzáférhetővé kell tenni azokat az információkat, amelyek az intézmény működését érintő lényeges fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre állnak. Ugyancsak garantálni kell, hogy a vélemény kialakításához megfelelő idő álljon rendelkezésére, ezért a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartójának az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt úgy kell a gyámhivatal véleményét kikérnie, hogy a gyámhivatalnak - a szükséges információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább 10 munkanap álljon rendelkezésre véleménye kialakításához.

A tervezett intézkedések gyámhivatal részéről történő előzetes véleményezése elősegíti a gyermeki jogok védelmét, a szakmai szempontok érvényesülését. Fenti előírások betartása elsősorban a fenntartók érdeke, hiszen a gyámhivatal véleményének figyelembevételével megelőzhetőek a törvénysértések, gyorsabbá válhat a működési engedélyek kiadása, hamarabb kezdheti meg működését a kialakítani kívánt új formában az intézmény és nem utolsó sorban a fenntartó hamarabb juthat az intézmény működtetéséhez szükséges normatívához."

Forrás: Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra