Szakmai információk: Szakmai hírek

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT NYÚJTÓ FENNTARTÓKNAK (2010-02-27)

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁT NYÚJTÓ FENNTARTÓKNAK FIGYELEM! IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA ESETÉN 2010. MÁRCIUS 15-IG VISSZAMENŐLEG KÉRHETŐ ÉTKEZÉSRE MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY!

Hatályba lép 2010. március 1-jén a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
E rendelet 7. § (4)-(5)-(6) bekezdése érinti a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet és a működési engedélyeztetést is!
Az idősek nappali ellátására 2009. december 31-én jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) működési engedélyét az étkeztetésnek a működési engedélyben történő feltüntetése céljából - a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 7. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően - a működést engedélyező szerv visszamenőlegesen, 2010. január 1-jétől módosítja, ha
a) a szociális intézmény (ellátást nyújtó székhely, telephely) 2009. december 31-én meleg étkeztetést is nyújtott, és
b) a működési engedély 2010. január 1-jétől történő módosítása iránti kérelmet 2010. március 15-éig benyújtják, valamint
c) a működési engedély módosításának feltételei fennállnak.
Ez alapján a működési engedély 2010. január 1-jétől történő visszamenőleges módosítása akkor is kérhető, ha a működési engedély fenti okból történő módosítására 2010. január 1-jét követő időponttól már sor került.
Alapszolgáltatás esetén az ellátási területre, a székhelyre, a telephelyre és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségre az Szmr. 6. § (3)-(4) bekezdését azokban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekre egyébként a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet - 2009. december 31-én hatályos - 2. § (4) bekezdés b) pontja, 2/B. § (3) bekezdése vagy 3. § (8) bekezdése alkalmazásának lenne helye.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra