Szakmai információk: Szakmai hírek

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintő kormányrendelet módosítások (2013-03-28)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintő kormányrendelet módosítások A Magyar Közlöny 2013. március 28-án megjelent 52. számában fontos jogszabály módosításra hívjuk fel figyelmüket

Tájékoztató jogszabályváltozásról

A Kormány 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggõ módosításáról

Megjelent: Magyar Közlöny 2013.03.28. 52. szám

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 2013. június 30-ig meghosszabbodik, a támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozóan a 2013. június 30-án hatályos szabályok érvényesek.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. első félévi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én érvényes finanszírozási szerződések 2013. június 30-áig meghosszabbodnak.”

A Tkr. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után 2013. július 1-jét megelőző időszakra nyújtott működési támogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendeletnek a 2013. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.”

2013. július 1-jétől értelemszerűen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek a Tkr.-ből, mivel a feladat állami feladattá válik.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletbe beemelésre kerül, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével (szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy megállapodás, illetve ellátási szerződés útján).

2013. július 1-jétől módosul a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben az ellátási terület lehatárolás szabályozása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is mentes az ún. "szomszédos kistérséges" korlátozás alól.

 

A Tájékoztató a jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a készítő szakmai álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, állásfoglalásnak nem minősül.

Erdős Zsuzsanna szociálpolitikai szakértő

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra