Szakmai információk: Szakmai hírek

Meghosszabbított finanszírozás (2014-10-03)

Meghosszabbított finanszírozás A Kormány 252/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben kihirdetésre került az NRSZH-n keresztül finanszírozott ellátások finanszírozási szerződései hatályának meghosszabbítása

A Kormány 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelete a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjábankapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A szociális foglalkoztatás 2015. évi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik, a támogatási időszak 2015. december 31-éig tart.”


2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) A támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások, az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont 2015. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások tekintetében a finanszírozási időszak 2015. december 31-éig tart.”

3. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.


3. Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny 2014. évi 136. szám

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra