Hírek: Aktualitások

Nagyobb változások jönnek 2014-től (2013-12-26)

Nagyobb változások jönnek 2014-től A változásokat a Világgazdaság foglalta össze...

Az erkölcsi bizonyítványban rögzítve lesz, ha valakit gyerek elleni bűncselekmény miatt eltiltottak foglalkozásától - többek között ez is szerepel azokban az új jogszabályokban, amelyeket az utolsó ülésnapon fogadott el a parlament.

„Január 1-jétől az erkölcsi bizonyítvány minden esetben jelzi azt, ha valakit gyerek ellen elkövetett bűncselekmény miatt eltiltottak foglalkozásától" - áll a héten elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomagban. Így ellenőrizhetővé válik, hogy a gyermekek sérelmére súlyos bűncselekményeket elkövetők ne dolgozhassanak gyermekekkel foglalkozó munkakörben vagy munkahelyen. Az ilyen (szexuális, brutális) bűncselekményeket elkövetők nemcsak tanári, nővéri, orvosi vagy nevelői munkát nem végezhetnek, hanem olyan feladatokat sem, amelyek azzal járnak, hogy huzamosabb időt töltenek el gyerekekkel.

Bevezették a megelőző pártfogó jogintézményét a fiatalkorú bűnismétlés megelőzésére, ami a társadalmi visszailleszkedéshez nyújt segítséget. Azokat is segíthetik, akiknek a szülei börtönben vannak.

Az internetszolgáltatók 2014 júliusától a gyerekek védelmében kötelesek lesznek megfelelő ingyenes szűrőszoftvereket a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Szeptembertől az iskolákban és a könyvtárakban is kötelező lesz szűrőszoftvereket használni. A gyermekek személyiségi jogai elleni jogsértések esetén (például a magántitokhoz, a képmáshoz vagy a hangfelvételhez kapcsolódó személyiségi jogok megsértésekor) még a polgári peres vagy a büntetőeljárás előtt vagy ahelyett is fel lehet majd lépni az internetszolgáltatónál. A Magyarországon forgalomba hozott játékszoftvereken is kötelező lesz a 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalmakra való figyelmeztetés feltüntetése.

Örökbefogadás:
A 2014. március 15-étől hatályos új polgári törvénykönyvben mintegy 180 jogszabályt módosítottak a héten. Bevezették az örökbefogadás utánkövetését. Így terápiával, személyes tanácsadással segíthetik mind az örökbefogadott, mind az örökbefogadó problémáinak megoldását. A szülők eldönthetik, hogy maguk választanak közvetítőt teljes költségtérítés mellett, vagy a megyei gyermekvédelmi szolgálatoknál dolgozó mediátorokat veszik igénybe.

Változnak a kérelemre történő művi meddővé tétel feltételei. A negyven évesnél idősebb vagy a három, vér szerinti gyermeket nevelő - cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes - felnőttek kérhetik családtervezési célból a nemző-, illetve fogamzásképességet megakadályozó művi meddővé tételt.

Népszavazás: Elfogadták a népszavazásokról szóló törvényt, amit még 2011 júniusában nyújtottak be. A most elfogadott, sarkalatos rendelkezéseket is tartalmazó jogszabály szerint ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a parlament 180 napon belül köteles az eredményes népszavazás döntésének megfelelő jogszabályt megalkotni, a döntés három évig kötelező. Országos népszavazás kitűzésére irányuló választói kezdeményezést választójogú magánszemélyek, pártok és egyesületek szervezhetnek. Tilos aláírásgyűjtés a munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, állami és önkormányzati hivatalokban, egészségügyi és oktatási intézményekben, tilos továbbá bármilyen előnyt ígérni az aláírásért.

Büntetés-végrehajtás: A 2015 január elsején hatályba lépő új büntetés-végrehajtási kódex egyik célja, hogy a börtönök önellátóvá váljanak. Olyan kockázatelemzési és -kezelési rendszert vezetnek be, amely a fogvatartottak besorolásával, személyiségük változásának nyomon követésével és a korábbi döntések rendszeres felülvizsgálatával elősegíti társadalmi visszailleszkedésüket, a visszaesők számának csökkenését. Létrejön 2016. január 1-jén a központi kivizsgáló és módszertani intézet: itt döntenek a legalább másfél év szabadságvesztésre ítéltek elhelyezéséről. Ők egy hónapig tartózkodnak az intézetben, amíg összefoglaló kockázatelemzést készítenek róluk.
Az elítélteknek - a munkaképtelenek, a tanköteles korúak, a nyugdíjkorhatárt betöltöttek, a terhességük 6. hónapját elérő nők és a gyermeküket gondozók kivételével - dolgozniuk kell. Meg kell téríteniük a szándékos egészségsértés és az általuk okozott sérülések miatt adódó költségeket, kötelezően fizetniük kell a mosásért és az olyan többletszolgáltatásokért, mint a merülő forraló és a hűtőszekrény használata.
Egyes erőszakos bűncselekmények - például a nemi erkölcs elleni bűntettek - sértettjei értesítést kaphatnak arról, ha bántalmazójuk szabadlábon van.

Nemzeti Emlékezet Bizottsága:
Jövőre létrejön a kommunista diktatúra hatalmi működését feltáró testület, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A diktatúrában megfigyeltek nyilvánosságra hozhatják az általuk megismert adatokat, így az őket megfigyelő és velük foglalkozó titkosszolgálati személyek nevét. Az iratokból csak más megfigyeltek, illetve a rendszer működtetői közé nem tartozó harmadik személyek adatait kell kitakarniuk. A bizottságnak a kutatásai alapján büntetőjogilag felelősnek tartott emberekkel szemben büntetőeljárást kell kezdeményeznie a legfőbb ügyésznél. Tényállításaik bíróságon nem támadhatók, és tagjai sem lesznek felelősségre vonhatók.

Elhalasztva a szociális temetkezés
A szociális temetés bevezetését 2015 január elsejére halasztották, jövő január helyett. A kezdeményezés szerint az elhunytak hozzátartozóit nem terhelnék költségek, az állam ingyenesen biztosít sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A hozzátartozó vagy egy általa felkért személy közreműködik az elhunyt temetésre való előkészítésében (mosdatásában, felöltöztetésében), a sír kiásásában, visszahantolásában, a koporsó vagy az urna szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. A fenntartó minden köztemetőben köteles külön parcellát kijelölni a szociális temetésre. Ha a hozzátartozó ilyen temetést igényelt, de nem tudja teljesíteni az említett feladatokat, az önkormányzat közköltségen temetteti el az elhunytat, a költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.

Szerző: Éber Sándor
Forrás: VG

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra