Hírek: Aktualitások

VÁLSÁGHELYZET A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN - ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A BÉREMELÉSÉRT FOLYTATÓDIK (2013-09-26)

VÁLSÁGHELYZET A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN - ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A BÉREMELÉSÉRT FOLYTATÓDIK A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság felhívása és aláírásgyűjtő ív a honlapunkon elérhető

TISZTELT ELNÖK ASSZONY/ÚR!
A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság alapító tagszervezetének képviselőjeként az alábbiakban hívom fel figyelmét a szociális ágazat problémáira, valamint a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság tevékenységére.

„VÁLSÁGHELYZET A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN!"

Az ágazati dolgozók egyéni válsága:
Ma a szociális ágazat 100 000 dolgozójának átlagbére - bérpótlékkal együtt számítva - a legfrissebb KSH adatok szerint nettó 78.000 Ft. Az ágazat munkavállalóinak releváns része minimálbért, illetve szakmunkás bérminimumot keres. A bérezés tekintetében nincs különbség egy szakképzett, illetve szakképzetlen, valamint egy pályakezdő és egy harminc éve pályán lévő dolgozó illetménye között, mert a rájuk vonatkozó közalkalmazotti illetménytábla immár ötödik éve van befagyasztva.
Az ágazat dolgozói legtöbb esetben nem részesülnek semmiféle egyéb pluszjuttatásban, a kafetéria és a bankkártya-kompenzáció ismeretlen ezen a területen.
Mindezek mellett számtalan probléma adódik az egykulcsos adó miatt rosszul járók kompenzációjának kifizetésével, valamint a jogszabályon alapuló munkavégzéshez kapcsolódó túlórák, pótlékok és útiköltség, illetve a kötelező továbbképzés díjainak munkáltatói rendezésével.
A 2012 óta folyamatosan csökkenő állami normatíva fokozott takarékoskodásra és ad-hoc átszervezésekre kényszeríti az intézmények fenntartóit. Az előzetes konzultáció és tájékoztatás nélküli átszervezések bizonytalanná teszik az amúgy is kiszolgáltatott dolgozók és ellátottaik helyzetét. A szakszervezetekkel kötött kollektív szerződéseket sorozatban felmondják a munkáltatók, amelynek következményeként a dolgozók számára már a munka- és/vagy védőruházat sem biztosított.

Az ágazat humánerőforrásának válsága közeleg...
Az egészségügyi bérrendezés következtében egy ápoló végzettségű szociális gondozó bére 20.000-30.000 Ft-tal kevesebb, mint az egészségügyi intézményben foglalkoztatott ápolóé, emiatt nagymértékűvé vált az elvándorlás az egészségügybe, ezáltal a szociális intézményekben folyamatosan romlik az ellátás helyzete és színvonala.
A pedagógus életpályamodell bevezetése a gyermekellátó rendszerből, így például a bölcsődékből bír elszívó hatással, a meglévő pedagógusvégzettség esetén elérhető akár bruttó 70-80.000 Ft-os különbség miatt.

A dolgozói és az intézményi problémák kihatnak az ellátottakra/kliensekre:
A kormányzati intézkedések hatására nem csupán a dolgozók jövedelmi helyzete és életkörülményei romlanak, hanem a szociális segítő hivatás gyakorlásának szakmai körülményei is folyamatosan ellehetetlenülnek, ami az ellátottak rovására megy. Lehetetlen tárgyi feltételek és körülmények között kell a dolgozóknak küzdeniük a mindennapokban azért, hogy a szociális fájdalmakat és szenvedéseket enyhítsék, hogy segítő hivatásukat gyakorolhassák.
Szinte a társadalom minden tagja potenciális ügyfelünk, és majdnem biztos, hogy minden magyar állampolgár életútja során igénybevevőként már találkozott vagy találkozni fog a szociális ellátórendszerrel, amikor például bölcsődébe íratja a gyermekét, amikor a gyermekjóléti vagy a családsegítő szolgálattal felveszi a kapcsolatot, vagy amikor sérült vagy idős családtagját szeretné biztos kezekben tudni, és emiatt keres gondozási segítséget, lehetőséget. De biztosan valamennyien láttak már utcán élő és kolduló fedél nélküli embert, akinek szintén a szociális ágazat dolgozója nyújt segítséget!
Sem a versenyszférában, sem a vállalkozói körben nem dolgozhatna nyugodtan, nem termelhetné a nemzeti jövedelmet a kisgyermekes anyuka, az idős szülők ellátásáról egyedül gondoskodni - és magát önfenntartani - nem képes gyermek a szociális szolgáltatások és intézmények, illetve a szociális segítők áldozatos munkája nélkül.

A kialakult helyzet sürgős beavatkozást igényel!
Mi, a szociális terület munkavállalói érdekvédelmi szervezetei, szakmai szervezetei és az ellátást és szolgáltatásokat igénybevevők szervezetei - felismerve a korábbi egyéni kezdeményezések sikertelenségét - az ágazat megújulásáért, az ágazati érdekérvényesítés erősítéséért, a szociális ágazat dolgozóinak érdekében, illetve az ellátott gyermekek, fogyatékosok, idősek és azok családtagjai, valamint a fedéllel rendelkezők és fedél nélküliek érdekében kinyilvánítottuk az ágazati összefogás szükségességét, és 2013 nyarán megalakítottuk a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottságot.

Bizottságunk az alábbi követelésekkel fordult a Kormányzat felé:
Követeljük, hogy az érintett érdekképviseleti szervezetek bevonásával azonnal kezdődjön érdemi egyeztetés és párbeszéd az ágazatot érintő problémák rendezéséről a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsban!
Követeljük az egészségügyben megvalósuló bérfejlesztés szociális ágazatra történő kiterjesztését!
Követeljük, hogy az ágazati érdekegyeztető tanácsban a minisztérium szakértőivel kezdődjön konzultáció a szociális ellátásokat érintő folyamatos átszervezésekről!
A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság tevékenységét figyelemmel kísérheti a „Közösen a Szociális Területért" elnevezésű, nyilvános facebook-oldalon is, az alábbi linken:
https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6z%C3%B6sen-a-Szoci%C3%A1lis-Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444


A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság aláírásgyűjtő akciót indított az ágazati- és a társadalmi támogatottság megszerzése, illetve a követelések nyomatékosítása érdekében.
Amennyiben szervezetük egyetért, és támogathatónak tartja kezdeményezésünket, kérjük, segítsék közös munkánkat az aláírásgyűjtés népszerűsítésével. Az aláírásgyűjtő ívet csatoltan küldjük, a támogató aláírásokat 2013. október 5-ig várjuk.
Természetesen minden támogatást, szolidaritási szándékot, nyilatkozatot szívesen fogadunk, ezeket tagszervezeti honlapjainkon is közzétesszük.

Budapest, 2013. szeptember 12.

Tisztelettel:
Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság nevében:
Szűcs Viktória, BDDSZ elnök


SZOCIÁLIS ÁGAZATI DEMONSTRÁCIÓS BIZOTTSÁG tagszervezetei:
1.Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége BMSZA (Benke Norbert ügyvivő),
2.Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete BDDSZ (Szűcs Viktória elnök),
3.Független Egészségügyi Szakszervezet FESZ (Kiss László elnök)
4.Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete MACSGYOE (Takács Imre elnök)
5.Nyugdíjasok Országos Képviselete NYOK (Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök)
6.Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete SZMDSZ (Migács Tibor elnök)
7.Szociális Szakmai Szövetség 3SZ (Dr. Krémer Balázs elnök)
8.Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete SZTDSZ (Kónya Gusztávné elnök)
9.Szociális Dolgozók Munkástanácsa (Tajti Csaba elnök)
10.Autonóm Területi Szakszervezet (Csongrádi Sándorné elnök)

 

Felhívás

Aláírásgyűjtő ív

Az aláírásokat az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni:

BDDSZ 1244 Bp., Pf. 766.

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra