Hírek: Aktualitások

Ombudsman: a KENYSZI működése sérti a hajléktalan emberek alapvető jogait (2013-11-09)

Ombudsman: a KENYSZI működése sérti a hajléktalan emberek alapvető jogait A Diszpécserportálon megjelent hírt közöljük

"Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával és jogszabállyal kapcsolatos alkotmányossági kifogásával kapcsolatban Hivatalomhoz fordult.

Beadványában azt kéri, hogy kezdeményezzem, hogy az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárás keretében vizsgálja meg a szociális, gyermekjóléti es gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonositójáró1 és országos nyilvántartásáró1 szóló 226/2006. (Xl.20.) Korm. rendelet 13/B-I. §-aiban foglalt rendelkezések alkotmányosságát. Kérelmét azzal indokolta, hogy a kormányrendelet által 2012 júliusában létrehozott, az igénybevevőkről vezetett nyilvántartás, az ún. KENYSZI-rendszer működési problémái miatt 2013. március 22-én nem jutott hozzá az Önt megillető hajléktalan-ellátáshoz.

Tájékoztatom, hogy az alapvető jogok biztosarő1 szó1ó 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 2.§(3) bekezdése alapján az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, illetve nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Alkotmanybiróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 24.§(2) bekezdése kimondja, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját az alapvető jogok biztosának határozott kérelmet tartalmazó indítványa alapján akkor vizsgálja, ha az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a jogszabály alaptörvény-ellenessége fennáll.

Az Ön által jelzett problémakörrel összefüggésben az elmúlt évben már folyt vizsgálat az alapvető jogok biztosának hivatalában, eredményeit az AJB-646/2013-as számú jelentés tartalmazza. A jelentés többek között azt állapítja meg, hogy a 2012. július 1-jétől a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (EMMI) által a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevőkről vezetett, ún. KENYSZI rendszerben – bár ennek jogszabályi alapja nincs – egy hajléktalan emberek naponta csak egy nappali melegedős ellátását lehet rögzíteni, illetve a további ellátások törlődnek a nyilvantartasból. Ennek következtében a szolgáltatók megtagadjak a szolgáltatást, ha a náluk jelentkezőt aznap mar más nappali ellátásban regisztráltak, mivel ezért nem jár a neki nyújtott szolgáltatásért finanszírozás, továbbá azokon a településeken, ahol sok nappali melegedő működik (pl. Budapest, Debrecen, Miskolc, Kecskémet) a hajléktalan emberek számára kiszámíthatatlanná válik, hogy hol és hogyan tudnak hozzájutni az alapvető szükségleteik kielégítéséhez, létfenntartásukhoz.

Budapest Főváros Főjegyzője egy másik ombudsmani vizsgálatban tett megkeresésre adott válaszában szintén kiemelte, hogy, a nappali ellátások tekintetében jelentős gondot okoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által működtetett ún. KENYSZI nyilvántartás, mivel ez a rendszer nem engedi, hogy a rászorulók egy napon két nappali melegedő szolgáltatásait vegyek igénybe.

Mindezek alapján az AJB-646/2013-as jelentés megállapította, hogy a KENYSZI rendszer működési anomáliai a szociális biztonsághoz való jog sérelmének közvetlen veszélyét hordozzak, valamint a jogállamiság elvebő1 fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő alapjogi visszásságot idéztek elő és tartanak fenn. A visszásság orvoslása érdekében a jelentés ajánlást fogalmaz meg arra nézve, hogy az emberi erőforrások minisztere vizsgálja felül a KENYSZI rendszer működését és jogszabályi környezetet, illetve megfelelő, szeles körű tájékoztatással küszöbölje ki a nyilvántartási rendszer jellegéből fakadó problémákat. Mivel a probléma továbbra sem nyert orvoslást, az ombudsman egy jogszabály-véleményezés kapcsán ismételten jelezte a minisztérium fele, hogy a rendszer mielőbbi korrigálása szükséges, azonban javaslatra eddig nem érkezett válasz.

A minisztérium és az NRSZH megoldásra törekvő hozzáállását mutatja azonban, hogy a 2013. augusztus 29-30-an Balatonföldváron rendezett, a hajléktalan-ellátásról szóló országos szakmai konferencián kitértek a problémakörre. A hajléktalan-ellátás problémainak megoldása érdekében emellett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Emberi Jogi Munkacsoport részeként, az EMMI illetékes helyettes államtitkárának elnökletével működő hajléktalanügyi munkacsoportot is létrehozott, melynek következő ülése varhatóan ez év november elején lesz. Az ülésen a hivatalomat képviselő munkatársam útján fel fogom vetni a problémát, és az eredmények fényében fogok dönteni egy újabb vizsgálat megindításáról.

A fentiek alapján a konkrét üggyel kapcsolatban alkotmánybírósági indítvány kezdeményezését nem tartom szükségesnek, hiszen az alkotmányos visszásságot nem a normaszöveg maga, hanem annak alkalmazása okozza. Őszintén remélem, hogy tájékoztatásommal a segítségére voltam, és természetesen a jövőben is rendelkezésére állok minden olyan ügyben, melynek vizsgálatára az alapvető jogok biztosaró1 szóló 2011. évi CXI. törvény feljogosít.

Budapest, 2013. október 24.

Üdvözlettel,

Székely László

Az ombudsman levele innen letölthető."

Forrás: Diszpécserportál

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra