Hírek: Aktualitások

Ombudsmanhoz fordult a 3Sz elnöke az érpataki modell alkalmazása miatt (2013-01-11)

Ombudsmanhoz fordult a 3Sz elnöke az érpataki modell alkalmazása miatt A Szociális Szakmai Szövetség oldalán található hírt szó szerint közöljük

Ombudsmanhoz fordult a 3Sz elnöke az érpataki modell alkalmazása miatt. A kifogásolt polgármesteri hirdetményt is magába foglaló levél az alábbiakban olvasható:


Alapvető Jogok Biztosa Hivatala

Prof. Dr. Szabó Máté

Alapvető Jogok Biztosa részére

 

Tisztelt Professzor Úr, Biztos Úr!

Alulírott Dr. Krémer Balázs, mint a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) elnöke az alábbi ügy kivizsgálását, és a szükséges intézkedései meghozatalát kérem az alábbiakban vázolt ügyben:

A szociális szakma fórumain a szociális szakemberek körében jelentős felháborodást keltve terjed az a felhívás, amely Érpatak honlapján az alábbi címen és az alábbi tartalommal érhető el:

http://www.erpatak.hu/index.php?l=1&k=1&cid=85

A szociális tűzifa kiosztásának speciális szabályai az Érpataki Modell szerint
2013-01-06

A belügyminisztériumi szociális tűzifa kiosztásának speciális Érpataki Modell szerinti szabályait tartalmazza a lakossághoz eljuttatott szórólapunk. Minden eszközzel, vagyis ezzel is próbáljuk erősíteni és kikényszeríteni a beilleszkedés követelményrendszerét. Lehet, hogy tanulságos lehet másoknak ez a követelményrendszer, ez nálunk már teljesen természetes

A felhívás legfontosabb része a következő:

Túligénylés esetében a benyújtott kérelmek közül kiemelt rangsorolási szempont lesz az, hogy az adott család tagjai milyen mértékben tartják be a közösségi együttélés szabályait, mennyire felelősségteljesen gondoskodnak gyermekeikről, a felnőttek megtesznek-e mindent családjuk sorsának javításáért, a családok mennyire akadályozzák az önkormányzat és egyéb hatóságok munkáját, mennyiben rontják településünk jó hírnevét, milyen mértékben segítették a körözött és elfogott bűnözők bujkálását, a közmunka során milyen szorgalommal és mennyire tisztességesen s megbízhatóan végezték el a rájuk bízott feladatokat, és mennyire együttműködők a problémák megoldása során. Amennyiben ezen szempontoknak alapján méltatlannak minősül valamelyik család, akkor kérjük, hogy ne fáradjon a kérelem beadásával és fölöslegesen ne terheljék az önkormányzat ügyintézőit, mert a kérelmük el lesz utasítva.


Szociális tűzifa iránti kérelmet egy alkalommal, 2013. január 11-éig kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Az elbírált kérelmek alapján, minél előbb, lehetőleg 2013. január 14. és január 18-a között tervezzük kiosztani a tűzifát, elsősorban az arra érdemes beilleszkedő és példamutató életformát élő, Érpatak jó hírnevét ápoló, és a települést építő családok részére.


Tisztelettel:

Dr. Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere

 

Az interneten megjelent hirdetménnyel kapcsolatban arra szeretném kérni, hogy indítson vizsgálatot, amely kideríti azt, hogy a hirdetményben megjelent szöveg megfelel-e az Önkormányzat helyi rendeletében, vagy más formában szabályozott elosztási gyakorlatának.

Amennyiben nem, úgy kérem annak kivizsgálását, hogy mennyiben megtévesztő, az állampolgárok tájékozódási jogát sértő a nyilvánosan megjelent hirdetmény.

 

Amennyiben a hirdetmény tartalmával megegyező a helyi szabályozás és elosztási gyakorlat, úgy kérném annak kivizsgálását, hogy

1. Mennyiben felel meg Magyarország törvényi berendezkedésének és az állampolgári jogok érvényesülésének az, ha a jogosultsági kritériumokat a hirdetményben jelzett normatív kritériumok alapján (pl.: "mennyiben rontják településünk jó hírnevét"), illetve normatív tartalommal határozzák meg?

2. Mennyiben felel meg a törvényi rend, az alapvető emberi és állampolgári jogok szellemének és betűjének az, ha a létszükségletet biztosító szociális javakat (esetünkben a tűzifát) nem az elemi létszükségletek hiányát mérlegelve, hanem, a hirdetményben leírt magatartási kritériumokat vizsgálva osztják el?

3. Mennyiben jelent a közhatalommal való visszaélést az, ha az adófizető polgárok pénzén biztosított elemi létszükségleti javakat önkényes, normatív tartalommal nem értelmezhető és értékelhető, csupán szubjektív megítélés alapján, rendellenes kiválasztási kritériumok alapján osztják el?

 

Amennyiben vizsgálódásai az emberi és állampolgári jogok sérelmét, a közhatalommal való élés rendellenességét állapítja meg, úgy kérem, hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogállami normákat sértő önkormányzati, polgármesteri gyakorlat jelenlegi és jövőbeni megakadályozása érdekében.

 

Jelezni szeretném azt, hogy a hirdetmény szövege a mérvadó szociális szakmai közvélemény szemében nem csupán alapvető jogi normákat sért, hanem, e jogszerűtlen hatalomgyakorlás a szociálpolitikai, szociális szakmai területen dolgozók alapvető szakmai, hivatásbeli normáival ütközik, a hasonló szabályozási és hatalomgyakorlási módszerek esetleges elterjedése a szociális szakma européer hagyományainak megfelelő gyakorlatát is elemi módon veszélyezteti.

A fűtési lehetőségeket nélkülöző, nyomorban élő állampolgárok létének veszélyeztetésén túl a fenti okok, a szakmánk elemi normáinak veszélyeztetése okán is kérném az ügy kivizsgálását, a szükséges intézkedések meghozatalát, és a komoly társadalmi veszélyeket jelentő gyakorlat időben való megakadályozásában való közreműködését.

 

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Krémer Balázs
elnök

Szociális Szakmai Szövetség

 

Forrás: Szociális Szakmai Szövetség

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra