Szakmai információk: Szakmai hírek

ELNÖKI FELHÍVÁS (2017-05-22)

ELNÖKI FELHÍVÁS Valamennyi szociális, család és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozó intézményhez, munkatárshoz!

 

ELNÖKI FELHÍVÁS

Valamennyi szociális, család és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozó intézményhez, munkatárshoz!

Május 26-án tartja közgyűlését a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete. A közgyűlésen fogom előterjeszteni az alábbi javaslatomat, amely reményeim szerint támogatásra talál. Azt szeretném, ha a kezdeményezés találkozna minél több szervezet, magánszemély egyetértésével. Mivel alapvető társadalmi érdekről van szó, - melyet a kormány is rendszeresen hangsúlyoz-, ezért reményeim szerint a törvény szintjén is elfogadásra talál.

1. VÉDELEMBE VÉTELI TÁMOGATÁS

Eredeti célja szerint a védelembe vétel egy segítési folyamat, amelynek nyomán a család alkalmassá válik a védelembe vételt előidéző okok megszüntetésére. Ez a cél mára eltorzult, mivel a gyermekjóléti szolgálatok a rendelkezésükre álló eszközrendszer segítségével nem tudnak a családok szükségleteihez igazodó segítséget nyújtani. Ezért a családok „büntetésként" élik meg azt a szolgáltatást, amely a gyermekek családban történő nevelkedését hivatott elősegíteni. A családgondozó tehetetlennek érzi magát abban a helyzetben, amikor meg kell mondania a szülőnek, hogy változtatnia kell, de nem tudja megmondani, hogyan tegye azt. Nincs megfelelő eszköztára, és a társadalom más intézményei sem tudják azokat biztosítani.

A szegényedési folyamat eljutott arra a szintre, hogy nagyon sok család alapvető létfeltételei hiányoznak, és kialakult egy masszív, szegénykultúra értékei szerint élő társadalmi csoport. Ebben az élethelyzetben prioritást kap az alapvető létszükségletek kielégítése, ez köti le a családok valamennyi energiáját, és nem jut másra erőforrás. Ekkor a szociális munkásnak az a dolga, hogy ezen szükséglet kielégítést segítse elő. Ehhez viszont eszközök kellenek, amelyek jórészt elfogytak. Kell valamilyen lakhatás és munkahely a minimális létfeltételek megteremtéséhez.  Az egyre nagyobb számban megjelenő egyszülős háztartások, akik két-három gyermeküket nevelik albérletben, vagy éppen elvesztették lakhatásukat, különösen nehéz helyzetben vannak.  Ezek megoldása meghaladja a szociális munkások kompetenciáját. Sokszor áll elő olyan helyzet, amikor a család segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, az nem tud segíteni, viszont -látva a gyermek veszélyeztetettségét- hatósági intézkedést kezdeményez a család ellen. Így válik egy segítő szolgáltatás a családok „ellenségévé", amely segíteni nem tud, csak elveszi a gyerekeinket."

A kliensek elidegenednek, félnek segítséget kérni a gyermekjóléti szolgálatoktól, mert „ők veszik el a gyerekeket" ahelyett, hogy segítenének.

Maga a védelembe vétel fogalma azt sugallná, hogy most kapnak olyan juttatásokat, amelyek kisegítik a bajból: Pl. bérlakást, albérleti támogatást, stb. de erről sajnos szó sincs. Mit kapnak? Fenyegetést, ha nem teljesítik az előírtakat, akkor elveszik a gyermeket. Mára jószerével csak azok keresik fel az intézményt, akiket köteleztek az igénybevételére.

A szülők a gyermekük elvesztése előtti utolsó lépcsőfokként kezelik, mert úgy érzik, a velük szemben megfogalmazott elvárások teljesítéséhez semmilyen segítséget, nem kapnak.

Ezeket tapasztalva egy új pénzbeli támogatási formára teszek javaslatot, a védelembe vételi támogatásra, a következők szerint:

1. A védelembe vételi támogatás minden hatósági intézkedésként védelembe vett gyermek részére biztosított pénzbeli támogatás. (Nem utalvány. Érintett gyermekek száma: Kb. 23.000-25 000 fő)

2. A támogatás összege azonos a gyermek részére biztosított családi pótlék összegével

3. Azt a gyermeket is megilleti, akinek a családi pótlék megvonásra került

4. A támogatás a védelembe vétel teljes időszakára megilleti a gyermeket

A védelembe vételi támogatás egy olyan eszköz lehet, amely segítségével:

1.     A családok azt érzik, hogy problémáik megoldásához tényleges segítséget kapnak

2.     A támogatás segítségével növekszik a családok probléma megoldási lehetősége

3.     Az alapszükségletek kielégíthetőbbé válnak

4.     Csökken a gyermekjóléti szolgáltatással szembeni ellenállás

5.     Csökken a gyermekek családból történő kiemelése

2. A TAO GYERMEKVÉDELMI PREVENCIÓRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGA (Prevenciós alap létrehozása)

A védelembe vételi támogatás a gyermeket nevelő családokat juttatná forráshoz az alapszükségleteik kielégítéséhet, a prevenciós alap a gyermek számára jelentene esélyt helyzetük megváltoztatására.

Társadalmi érdek valamennyi gyermek esélyének megteremtése az integrációra. Tudjuk, hogy ma ez súlyos kérdés, mérhetetlenül elszabadultak az egyenlőtlenségek. A meglevő eszközrendszer nem elegendő a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítására. A szegénykultúrában élők (Amely társadalmi csoport sajnos egyre szélesedik) gyermekei megrekedtek, újratermelik hátrányos helyzetüket, sokszor emberhez méltatlan körülmények között élnek, kimaradnak a közoktatásból, a szakmaszerzésig sem jutnak el. A legnehezebb helyzetben azok a gyermekek vannak, akikkel szemben hatósági intézkedés történt, illetve akik a gyermekjóléti szolgáltatás által részesülnek gondozásban.

A család és gyermekjóléti szolgálatok eszköztárának bővítéséhez, a prevenciós szolgáltatások kiszélesítéséhez, az intenzív beavatkozások fejlesztéséhez nélkülözhetetlen egy olyan alap létrehozása, amely esélyt jelent a gyermekek szükségleteihez igazodó tényleges változtatások eléréséhez.

Ezt az alapot a TAO meghatározott részének ilyen célú felajánlása tenné lehetővé. (A sporthoz hasonló formában) Az alaptól a család és gyermekjóléti szolgálatok pályázati úton jutnának forráshoz.

Kérjük mindazon szervezeteket, egyéneket, akik a család és gyermekvédelem valamely területén dolgoznak, illetve azokat, akik egyetértenek a fenti célokkal, fejezzék ki támogatásukat!

Takács Imre

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra