Szakmai információk: Szakmai hírek

Kihirdették a Szociális Törvény módosítását (2010-08-12)

Kihirdették a Szociális Törvény módosítását A gondozási szükségletvizsgálat szabályai 2010.08.17.-én megváltoznak!

2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról

Magyar Közlöny (2010.08.12.) 131. szám

 

Tájékoztató a gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak változásáról

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény (megjelent: Magyar Közlöny 131. szám, 2010. augusztus 12.) több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.).
A jogszabály módosítások a jogszabály kihirdetését követő 5. napon, azaz 2010. augusztus 17-én lépnek hatályba.

A módosítások közül az egyik legfontosabb a gondozási szükségletvizsgálat szabályainak módosítása.
A házi segítségnyújtás esetében az alábbi változások történtek.
Az Szt. 63. § (4) bekezdése módosult. Eszerint a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján.
Tehát nem szakértői bizottság végzi a továbbiakban a gondozási szükséglet vizsgálatot.

Hatályát veszti továbbá az a rendelkezés, amely szerint, ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

Pontosításra került a házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó szabály az Szt. 63. § (7) bekezdésében: új elem, hogy szabályozásra kerül a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezők esetében a szolgáltatásnyújtás maximális időtartama. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

Az idősek otthona esetében módosult az Szt. 68/A. §-a, szintén intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet vizsgálat.
Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

Hatályát veszti az Szt. 68/B.§-a, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet vizsgálat nélküli biztosításáról és annak részletszabályairól rendelkezett.


Kaposvár, 2010. augusztus 12. (módosítva: 2010. szeptember 03.)

SzocioNet DDRMHSZK Módszertani Csoport

 

 

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra