Hírek: Pályázati információk

Esély a pihenésre üdülési hozzájárulás fogyatékosoknak (2009-02-12)

Esély a pihenésre üdülési hozzájárulás fogyatékosoknak A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata

ESÉLY A PIHENÉSRE
Pályázat fogyatékossággal élők részére

Pályázók köre:
azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki:
- fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és
- havi teljes összegű ellátása és jövedelme együttesen 2009. évben nem haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot.
Megjegyzés: A fogyatékossággal élő személyek - esetleges - kiegészítő tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 75 000 Ft összegű értékhatárt.
A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 150 millió Ft.
A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött személy) együttesen pályázhat.
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó keresetről. Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó határozat másolata is csatolandó.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke:
A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése mellett.
A kísérő személy részére az Alapítvány 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosít 10 000 Ft önrész megfizetése esetén.
A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat.
Általános pályázati feltételek
A pályázatok kizárólag az előírt "PÁLYÁZATI ADATLAP 2009" formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a http://www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 44
A pályázat benyújtási határideje:
2009. február 1. - 2009. április 15.
Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos.
Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2009. május 15-ig kerül sor.
A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.
Egyéb feltételek és rendelkezések:
- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.
- A 2009. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program), akik 2008-ban nem nyertek el támogatást az Alapítvány szociális célú üdülési pályázati keretében.
- A hibásan, hiányosan vagy nem fel dolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
- A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén a szervező nem lehet gazdasági társaság vagy egészségügyi és szociális közintézet.
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
- A pályázók az elbírálás határidejét követően a 06 1 248-2150 telefonszámon - adóazonosító jelük bebillentyűzésével - automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
- A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
- Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.
- Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg.
- Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

pályázati felhívás és adatlap

Forrás: PAFI

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra