Hírek: Képzések

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2. rész (2014-11-11)

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2. rész Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a befogadó szülőket segítő szakemberek felkészítéséhez

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
a befogadó szülőket segítő szakemberek felkészítéséhez

A „Szociális képzések rendszerének modernizációja" keretében a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt megkülönböztetett figyelemmel kíséri a befogadó szülők hivatásához, tevékenységi köreihez kapcsolódó jogszabályi változásokat. Az ehhez kapcsolódó tananyagok kidolgozását a kiemelt projekt konzorciumi partnere, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola végzi.


A megváltozó gyermekvédelmi rendszerben a nevelőszülők legfőbb feladata a gondoskodásukba kerülő gyermekek számára érzékeny, ráhangolódó, személyre szóló figyelem, támasz nyújtása, valamint származási családjukkal való kapcsolatuk megerősítése. Munkájuk, hivatásuk kiteljesítése érdekében a rendszerben fontos szerepet kapnak segítő szakemberek, befogadó szülői tanácsadók is. Feladatuk megragadható mind a gyermeki jogok, az esélyegyenlőség figyelemmel kísérésében, mind a gyermeknevelés pedagógiai-pszichológiai kérdéseinek közös átgondolásában, mind tevékenységük végső céljának, a gyermek hazagondozásának kísérésében.

 

A kiemelt projekt keretében készülő tananyagokat a befogadó szülőket segítő szakemberek számára szervezett képzésekhez is az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja dolgozta ki, amely intézmény évtizedes tapasztalattal rendelkezik más segítő szakterület, a szociálpedagógia képzési programjának kimunkálásában.
A kapcsolódó oktatói és hallgatói kötetekben részletesen bemutatásra kerülnek a befogadó szülői családok életének sajátosságai: a tanácsadóval (is) közösen feldolgozható sikereik és nehézségeik. A tanácsadói szerepkör összetettségének áttekintése és a tanácsadás folyamatának különböző modellek alapján történő bemutatása ugyancsak segítséget nyújthat annak hatékonyabb megvalósításában. A legfontosabb tanácsadói készségek és az eszköztár áttekintésére törekszünk, melyben kiemelt helyet kap az érzelmi intelligencia és az empátia, a sajátos figyelem és az énközlések világa, mindemellett a humanisztikus pszichológia szemléletén túl a coaching technikáiból is merítünk. Az egyén számára nyújtható tanácsadás folyamatának elemzésén kívül - a családterápia szemléletét követve - kitérünk a családokkal folyó munka részleteire is. Szólunk a krízisintervenció sajátosságairól, adódó konfliktushelyzetekről és azok megoldási lehetőségeiről, s felhívjuk a figyelmet a tanácsadás hibalehetőségeire, valamint a tanácsadó személyiségének megérintődésére és védelmére. A vonatkozó szakmai ismereteket mindvégig az ehhez illeszkedő gyakorlati helyzetek bemutatása és szemléltető példaanyag kíséri.


A kötetek és az ezekhez kapcsolódó szakmai anyagok elérhetőek a www.avkf.hu/kotetek felületen keresztül, valamint - az ezzel kapcsolatos igények jelzésével - a tarhaz@avkf.hu címen. Kérdéseikre, észrevételeikre készséggel válaszolunk. Bízunk abban, hogy az elkészült tananyagok felhasználásával a befogadó szülőket segítő szakemberek is hatékony segítséget nyújthatnak a befogadó családok és a gyermekek kapcsolatának elmélyítésében és kiteljesedésében.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
szakmai munkacsoportja

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra