Hírek: Aktualitások

A Drogszakmai Civil Ombudsman pert nyert az állammal szemben (2015-04-14)

A Drogszakmai Civil Ombudsman pert nyert az állammal szemben A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2015. április 8. napján jogerősen pert nyert a Magyar Államkincstárral szemben.

A Drogszakmai Civil Ombudsman pert nyert az állammal szemben

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2015. április 8. napján jogerősen pert nyert a Magyar Államkincstárral szemben a Szekszárdi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon, melynek eredményeképpen a szenvedélybetegeket segítő szolgáltatónak nem kell visszafizetnie a MÁK által korábban jogosulatlan felhasználásúnak nyilvánított normatív- jellegű támogatást és annak kamatait, az összesen 14.106.607 Ft-ot. A bíróság hatályon kívül helyezte a MÁK perben támadott határozatait és az alperesi hatóságot új eljárásra utasította. A szociális szolgáltató fenntartóját a Drogszakmai Civil Ombudsman, Dr. Bitskey Hajnal ügyvéd képviselte. A MADÁSZSZ sajtóközleménye itt olvasható.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Drogszakmai Civil Ombudsman pert nyert az állammal szemben

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2015. április 8. napján jogerősen pert nyert a Magyar Államkincstárral szemben a Szekszárdi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon, melynek eredményeképpen a szenvedélybetegeket segítő szolgáltatónak nem kell visszafizetnie a MÁK által korábban jogosulatlan felhasználásúnak nyilvánított normatív- jellegű támogatást és annak kamatait, az összesen 14.106.607 Ft-ot. A bíróság hatályon kívül helyezte a MÁK perben támadott határozatait és az alperesi hatóságot új eljárásra utasította. A szociális szolgáltató fenntartóját a Drogszakmai Civil Ombudsman, Dr. Bitskey Hajnal ügyvéd képviselte.


A szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat 15 éve végzi szenvedélybetegek nappali ellátását, közösségi ellátását, alacsonyküszöbű ellátását és az elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatását, mint az államtól átvállalt szociális alapfeladatot, állami normatív-jellegű finanszírozással.
A Magyar Államkincstár a szolgáltatónál korábban folytatott helyszíni ellenőrzésekor megállapított adminisztratív kötelezettség helytelen teljesítése miatt (KENYSZI kliens-nyilvántartási rendszer vezetésének félreértelmezése folytán) a teljes 2013. évre megállapított és kiutalt normatív-jellegű támogatásból helytelenül jelentett kliensek után járó támogatás és kamatai - a támogatás több mint 60%-ának - visszafizetésére kötelezte az alapítványt, mint jogosulatlan igénybevevőt. A MÁK marasztaló határozata az Alapítvány, mint a szociális szolgáltató intézmény fenntartója terhére 12.970.400,- Ft finanszírozási különbözetet állapított meg és kötelezte ezen összeg, valamint további 1.136.207,- Ft igénybevételi kamat, összesen 14.106.607,- Ft összeg megfizetésére.

Az Alapítvány a visszafizetési kötelezettséget vitatta, tekintettel arra, hogy nem jogosulatlanul vette igénybe a támogatást. Az általa fenntartott Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szerződésben vállalt feladatát elvégezte, a támogatás összegét az alapellátás elvégzésére fordította a támogatás igénylése szerinti, sőt azon felüli létszámmal működteti az intézményt. A Magyar Államkincstár a visszafizetési kötelezettséget egy általa nem hozzáférhető és közhitelű nyilvántartásnak nem minősülő elektronikus rendszerben vétett adminisztrációs hibára alapozva írta elő, és egyáltalán nem vizsgálta a felperes valós teljesítését.

A bíróság jogerős ítéletével kimondta, hogy a visszafizetésre kötelezésnek hiányzott a jogszabályi alapja. A KENYSZI helytelen kitöltésével ugyanis a szolgáltató nem szegett meg semmilyen jogszabályt, mivel sem a MÁK hivatkozása és gyakorlata (perbeli nyilatkozatuk szerint 2012. július 1-től mindenkit visszafizetésre köteleznek, ahol a papír alapú nyilvántartás és a KENYSZI rendszer eltér egymástól), sem az NRSZH honlapján közzétett iránymutatások nem részei a jogforrási hierarchiának.

Az Alapítványt a perben Dr. Bitskey Hajnal ügyvéd, Drogszakmai Civil Ombudsman képviselte, aki 2014 májusa óta közös megbízottja a négy, országos drogszakmai ernyőszervezetnek. A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége és az Ártalomcsökkentő Szakmai Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásából megvalósuló, Dro§osultság - Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete című projekt keretében kérte fel az ügyvédnőt. (további infók:www.madaszsz.hu)

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége

Elérhetőségek:
Dr. Bitskey Hajnal, Drogszakmai Civil Ombudsman: 06-70/63-09-170
Kálóczi Andrea, a szekszárdi Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: 74/413-037, 20/57-61-945
Gondi János, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége elnöke: 30/92-49-889

Háttér
A szekszárdi Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, megfelelve a jogszabályi előírásoknak minden év január 31-ig benyújtja papír alapon az elszámolását, melyet az állam elfogadott a 2013-as évre. Ugyanakkor, a papír alapú nyilvántartási és elszámolási rendszer mellé a szociális ellátásokat végzők részére bevezettek egy elektronikus nyilvántartást (KENYSZI), ezzel megduplázva az ellátók addig sem csekély adminisztratív kötelezettségeit. Az elektronikus rendszert a szolgáltatóknak 2012. január 1. napjától kell vezetniük, létrehozva egy, az összes kliens adatait tartalmazó nyilvántartást. A rendszer része a napi jelentés, amelyet a nevének megfelelően, minden nap az aktuális állapotot tükrözve kell kitöltenie a szolgáltatásokat igénybe vevő kliensekről. A RÉV, a papír alapú nyilvántartása analógiájára, a nyelvtani és logikai értelmezés szerint töltötte, azaz a kliensek neve mellé akkor tett pipát a rendszerben, ha azok aznap megjelentek az ellátáson. A MÁK a rendszer bevezetését követően 2 évvel, 2014. februárjában ellenőrizte először a KENYSZI működtetését, ennek során kiderült, hogy a RÉV rosszul értelmezte a napi jelentés vezetési kötelezettségét, ugyanis minden, a szolgálattal érvényben lévő klienst be kellett volna pipálnia minden napi jelentésben, attól függetlenül, hogy az adott napon megjelent-e vagy sem. Az ellenőrzés eredményeképpen, a MÁK jogosulatlannak minősítette közigazgatási határozatával a RÉV 2013-as évre igényelt támogatási összegének nagy részét, mondván az elszámolás alapjául az elektronikus rendszerben tévesen vezetett adatokat vette.

Forrás: MADÁSZSZ

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra