Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosítását, amely rendelkezik a gyermekek által hozzáférhető internet-tartalom szűrhetővé tételéről.

A törvénymódosítás lényege, hogy a kiskorúak ne csak otthon, hanem az általuk gyakran használt nyilvános könyvtári számítógépes terminálokon se férhessenek hozzá a számukra káros, jogellenes tartalmakhoz. Ennek biztosítására indokolt olyan szűrőszoftverek használatának kötelezővé tétele a nyilvános könyvtárak számára, amely biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét a nyilvános könyvtárakban történő internetezés során. Tekintettel arra, hogy a megfelelő szoftverek beszerzése és üzembe helyezése időt vesz igénybe, így indokolt a vonatkozó rendelkezések halasztott hatályú kihirdetése.
Az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lesz a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek elérhetőségére és használatára vonatkozó közérdekű tájékoztatót összeállítani, a tájékoztatót internetes honlapján közzétenni, a közzétételről és annak elérhetőségéről negyedévente az előfizetőt értesíteni. A törvény azt is előírja, hogy az internet hozzáférést nyújtó szolgáltató köteles a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen használható szoftver ingyenes letölthetőségét biztosítani a honlapján.
A törvény értelmében a nemzeti köznevelési törvény a jövőben a tanuló jogává teszi, hogy igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, és lelki, testi, értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a közoktatási intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során.
A 2013. évi CCXLV. törvény 34. §-a alapján, 2014. július 1-jén lép hatályba az Eht. 149. §-ának kiegészítése „a kiskorúak védelméről”.

„149/A. § (1) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű, könnyen telepíthető és használható szoftver (a továbbiakban: szűrőszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetőségét és ezt követően annak ingyenes használhatóságát biztosítani.”

Gyermeke védelme érdekében, 2014. július 1-jétől forduljon szolgáltatójához az ingyenes szűrőszoftverért!

Forrás: Gyermekbarát Igazságszolgáltatás