Hírek: Aktualitások

Kiemelt cél a bölcsődék fejlesztése (2013-05-08)

Kiemelt cél a bölcsődék fejlesztése A Kormányzati Portálon megjelent hírt szó szerint közöljük

A kormány számos, a családokat megerősítő, a gyermekvállalást segítő intézkedést hozott. Kiemelt célja az Új Széchenyi Terv keretében a napközbeni kisgyermekellátás, különösen a bölcsődék kapacitásának és infrastruktúrájának fejlesztése. A színvonalas gyermekellátás megteremtése és megőrzése érdekében több mint 1300 bölcsődei férőhely korszerűsödik. Az Új Széchenyi Terv keretében épülő és megújuló bölcsődéknél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály, valamint a bölcsődékről szóló szabvány előírásait kötelezően kell alkalmazni. Közlemény.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére és kapacitásának bővítésére az Új Széchenyi Tervben áll rendelkezésre pályázati forrás. A Regionális Operatív Program (ROP) keretében „szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztései” elnevezéssel jelentek meg pályázati felhívások. Az intézkedések célja új beruházásokkal, bővítésekkel biztosítani a szolgáltatást azokon a településeken, ahol nincs bölcsőde, vagy kevés a bölcsődei férőhely. Fontos cél továbbá a meglévő férőhelyek korszerűsítése is.

Az elmúlt két évben, tehát 2010-2012. között megvalósult és átadott új bölcsődei férőhelyek száma mintegy 1.500 és 2013. december 31-éig várhatóan még 2.000 új férőhely átadására kerülhet sor. Az elmúlt két évben két pályázatot is kiírtak. A 2011. szeptember 15-én megjelent pályázati felhívás alapján mintegy 8,5 Mrd forintot lehet bölcsődefejlesztésre fordítani. A beruházások 2013-ig folyamatosan valósulnak meg, várhatóan 33 intézményben mintegy 820 új férőhelyet, illetve közel ugyanannyi férőhelyet újítanak majd fel. 2012. november 28-án pályázati felhívás jelent meg az Észak-magyarországi régióban „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” címmel.

Pályázni lehet egyrészt kapacitásbővítésre és hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésre (a meglévő épületek felújítására, korszerűsítésére), indokolt esetben pedig új épület építésére. Másrészt pályázni lehet kapacitásbővítés nélküli fejlesztésekre, a meglévő intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására és korszerűsítésére. A rendelkezésre álló forrás 2,1 milliárd forint. Az intézkedések hatására mintegy 100 új bölcsődei férőhely létesül, valamint mintegy 500-800 meglévő férőhely korszerűsödhet.

Összességében tehát a két pályázati kiírás kapcsán több mint 10 Mrd Ft-ot lehetett új bölcsődei férőhelyek létrehozására és a meglévők korszerűsítésére fordítani. Az Észak-magyarországi régióban 16 intézményben 292 új bölcsődei férőhelyet adtak át, valamint 12 intézményben felújítás is zajlott.

Új bölcsőde tervezésénél, átalakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály előírásait kötelezően kell alkalmazni, illetve a nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló bölcsődei szabványt, melynek felülvizsgálata, korszerűsítése 2011-ben megtörtént. A szabvány alkalmazásának célja a szolgáltatások színvonalának javítása, illetve az élet, az egészség védelme és a biztonság megteremtése. A bölcsődét fenntartó felelőssége, hogy a szabványban meghatározottakat figyelembe veszi, és azt alkalmazza, valamint kiemelt figyelmet kell fordítania az intézmény épületének az állagmegóvására a balesetveszély elkerülése érdekében.

Felhívjuk a bölcsődei, valamint minden szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartó figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek az épületek állagmegóvására a balesetveszély elkerülése érdekében.

(Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság)

Forrás: Kormányzati Portál

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra