Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a kiegészítő szociális ágazati pótlékról (2015-07-09)

Tájékoztató a kiegészítő szociális ágazati pótlékról Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának tájékoztatója


Tájékoztató a kiegészítő szociális ágazati pótlékról

A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy a szociális szférában dolgozók 2015. július 1-jétől bérkiegészítést kapnak, s ehhez 7,6 milliárd forint költségvetési forrás is biztosított lesz.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjtvhr) módosításáról szóló 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 2015. július, augusztus, szeptember, október, november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a szakmai munkakörökben foglalkoztatottakra és a technikai dolgozókat is) számára.

A kiegészítő pótlékot első alkalommal a július havi bérrel és ágazati pótlékkal együtt, augusztus hónapban kell a dolgozók részére a munkáltatóknak kifizetnie. A kiegészítő pótlék összegét – mely a fizetési osztály, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban töltött évek alapján kerül megállapításra – a Kjtvhr. 6. számú melléklete tartalmazza.

A kiegészítő pótlék összege 1.650 Ft és 68.722 Ft között változik, egyrészt az iskolai végzettség, másrészt a korábbi illetményemelések (minimálbér emelése, szociális ágazati pótlék) érvényesített hatásának függvényében. A kiegészítő pótlék a magasabb végzettségű foglalkoztatottak számára biztosít nagyobb összegű béremelést, azonban az egyes foglalkoztatottnál a szociális ágazati pótlék, valamint a közalkalmazotti bértábla szerinti járandóság összegeit együtt vizsgálva az alábbi bérszínvonal megteremtése a cél, amelynek keretében a jelenlegi három év helyett négyévente történik előre lépés a fizetési fokozatokban:

Fizetési fokozatok

Alapbér, ágazati pótlék és kiegészítő pótlék összege

A

B*

C

D

E

F

G

H

I

J

0

111 000

128 100

128 300

128 400

133 240

165 690

165 690

181 546

181 546

181 546

1

111 400

128 500

128 700

128 800

136 371

171 489

171 489

190 623

190 623

190 623

2

111 800

128 900

129 100

131 502

139 502

177 703

177 703

199 700

199 700

199 700

3

112 600

129 700

129 900

134 633

142 633

183 916

183 916

208 777

208 777

208 777

4

113 000

130 614

130 614

137 764

145 764

190 129

190 129

217 855

217 855

217 855

5

114 188

132 750

132 750

140 895

148 895

196 343

196 343

228 747

228 747

228 747

6

116 288

135 191

135 191

144 339

152 339

202 556

202 556

242 363

242 363

242 363

7

118 388

139 159

139 159

148 722

156 722

209 598

209 598

255 979

255 979

255 979

8

120 750

143 126

143 126

153 418

161 418

216 640

216 640

269 595

269 595

269 595

9

123 113

147 398

147 398

158 115

166 115

226 581

226 581

283 211

283 211

283 211

10

125 475

151 671

151 671

162 811

170 811

236 522

236 522

295 011

295 011

295 011

11

127 838

155 943

155 943

167 508

175 508

246 464

246 464

306 812

306 812

306 812

12

130 200

160 216

160 216

172 204

180 204

256 405

256 405

318 612

318 612

318 612

*amennyiben a garantált bérminimum kerül alkalmazásra a foglalkoztatottnál

A kiegészítő pótlék a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra, továbbá azon nem állami szociális fenntartónál munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki, akik olyan engedélyesnél dolgoznak, amelynek tevékenységére tekintettel a fenntartó – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. és 9. melléklete szerinti vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján – állami támogatást vesz igénybe. A nem állami szociális fenntartók esetében azért fontos feltétel az állami támogatás igénybevétele, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 145. § (3) bekezdése alapján csak ebben az esetben köteles a fenntartó a munkavállalók részére minimum a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott illetményt biztosítani.

A Kjtvhr-ben meghatározott kiegészítő pótlék a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére került megállapításra, a részmunkaidős foglalkoztatás esetében az időarányosság elvét kell alkalmazni.

Az ágazati pótlékhoz hasonlóan nem részesül kiegészítő pótlékban a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és javítóintézetben pedagógus munkakörben, továbbá a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben foglalkoztatott munkavállaló. Továbbá nem terjed ki a kiegészítő ágazati pótlék a nevelőszülőkre sem, tekintettel arra, hogy a nevelőszülői ellátás egy speciális jogviszony, amelyet a Gyvt. szabályoz, illetve a helyettes szülőkre sem, mivel ott nem áll fenn foglalkoztatási jogviszony.

A kiegészítő pótlék a területen mindösszesen 66.418 fő részére biztosít átlagosan bruttó havi 16.000 Ft bérkiegészítést. A kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan a fenntartók – az ágazati pótlékhoz hasonlóan – költségvetési támogatásra jogosultak.

 

Forrás: Magyar Államkincstár

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra