Szakmai információk: Szakmai hírek

Felkészülés 2013-ra!!! Folyamatosan frissített jogszabályi puska-lista (2013-01-15)

Felkészülés 2013-ra!!! Folyamatosan frissített jogszabályi puska-lista Az alábbiakban folyamatosan közöljük a változó és az új jogszabályok jegyzékét.

 

A leggyakrabban használt jogszabályok honlapunkon elérhetők. Ingyenesen a Nemzeti Jogszabálytárból érhetők el egyéb jogszabályok a www.njt.hu honlapon. A jogszabályok listáját folyamatosan frissítjük.

 

Jogszabály:

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Megjelent:

MK 2012/150. (XI. 13.)

Hatályos:

2012. 11. 16., 2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/150. (XI. 13.)

Hatályos:

2012. 11. 16., 2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről

Megjelent:

MK 2012/150. (XI. 13.)

 

Jogszabály:

15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2012/50. (XI. 13.)

Hatályos:

2012. 11. 15.

 

Jogszabály:

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Megjelent:

MK 2012/152. (XI. 16.)

Hatályos:

2012. 11. 17., 2013. 01. 01., 2013. 02. 01., 2014. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

Megjelent:

MK 2012/152. (XI. 16.)

Hatályos:

2012. 12. 17., 2013. 01. 01.

Jogszabály:

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/158. (XI. 28.)

Hatályos:

2012. 12. 01.

2012. 12. 01.

 

Jogszabály:

1523/2012. (XI. 28.) Korm. határozat

a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának a nyugdíjigazgatási eljárásokkal kapcsolatos végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2012/158. (XI. 28.)

 

Jogszabály:

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2012/53. (XI. 30.)

 

Jogszabály:

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2012/162. (XII. 5.)

Hatályos:

2012. 12. 06.

 

Jogszabály:

2012. évi CXCII. törvény

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2012/164. (XII. 7.)

Hatályos:

2012. 12. 08., 2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2014. 01. 01.

 

Jogszabály:

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/167. (XII. 12.)

Hatályos:

2012. 12. 13., 2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2012/168. (XII. 13.)

Hatályos:

2012. 12. 14., 2013. 01. 01., 2013. 02. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXCVI. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2012/170. (XII. 15.)

Hatályos:

2012. 12. 16., 2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2014. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2012/170. (XII. 15.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat

a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről

Megjelent:

MK 2012/170. (XII. 15.)

 

Jogszabály:

1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozat

a képesítési követelmények ésszerű csökkentéséről

Megjelent:

MK 2012/171. (XII. 17.)

 

Jogszabály:

2012. évi CCIV. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2012/172. (XII. 18.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2012/174. (XII. 19.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

378/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2012/174. (XII. 19.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/174. (XII. 19.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

1636/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

a Kormány 2013. I. félévi munkatervéről

Megjelent:

MK 2012/174. (XII. 19.)

 

Jogszabály:

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2012/175. (XII. 20.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCVIII. törvény

egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2012/178. (XII. 22.)

Hatályos:

2012. 12. 23., 2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2013. 01. 02., 2013. 02. 01., 2013. 04. 01., 2013. 07. 01., 2013. 08. 16., 2014. 01. 01., 2015. 01. 01

 

Jogszabály:

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről

Megjelent:

MK 2012/178. (XII. 22.)

Hatályos:

2013. 01. 01., 2013. 07. 01.

 

Jogszabály:

76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/178. (XII. 22.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás

az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2012/56. (XII. 21.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2012/181. (XII. 28.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

Jogszabály:

414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 30., 2013. 01. 01.

Jogszabály:

415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

Jogszabály:

416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 31., 2013. 01. 01.

Jogszabály:

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat-és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2013. 03. 01., 2013. 04. 01.

Jogszabály:

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 31., 2013. 01. 01.

Jogszabály:

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

Jogszabály:

421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

Jogszabály:

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

Jogszabály:

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 31., 2013. 01. 01., 2013. 04. 01., 2013. 07. 01.

Jogszabály:

1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a társadalmi felzárkózással összefüggő egyes testületek működésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2012/183. (XII. 29.)

Hatályos:

2012. 12. 30.

 

Jogszabály:

58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a rehabilitációs ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2012/184. (XII. 29.)

Hatályos:

2013. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2013/3. (I. 7.)

Hatályos:

2013. 04. 01.

 

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra