Letöltések: Nyomtatványok

2015. évi állami támogatás igényléshez szükséges adatlapok (2015-01-03)

Támogatás-igénylés

A támogatás igénylésének feltétele, hogy

- az engedélyes, illetve szolgáltatás a tárgyévben jogerősen be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint

- megfeleljen

  • az adott évi központi költségvetési törvényben , és
  • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Átr.), valamint
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb feltételeknek.

Az igénylés határideje

- a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30. (Átr. 6. § (1) bekezdés);

- új fenntartók esetén a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy hónap (Átr. 6. § (2) bekezdés).

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, de ebben az esetben az ügyintézési határidő két hónap (Átr. 6. § (3) bekezdés; Átr. 10. § (1) bekezdés c) pont).

Tekintettel arra, hogy az igénylő adatalapok közzétételétől, a 2014. december 1-jei benyújtási határidőig (november 30-a vasárnapra esik, ezért a határidő az azt követő első munkanap) rövid idő áll rendelkezésre, azon fenntartóknak, akik igénylésüket legkésőbb 2014. december 5-éig benyújtják, az ügyintézési határidő meghosszabbításával nem kell számolniuk.

A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót. (Átr. 7. § (1) bekezdés)

E korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A fenntartó igénylését az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be (Átr. 3. § (1) bekezdés).

Az adatlapok megtalálhatóak a Kapcsolódó anyagok között.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Átr. 8. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Átr. 8. § (5) bekezdés).

2015. évi igénylőadatlap
2015. évi igénylőadatlap – kitöltési útmutató
2015. évi igénylőadatlap 1. számú melléklet.docx
2015. évi igénylőadatlap 2. számú melléklet.xlsx
2015. évi igénylőadatlap 3. számú melléklet.xlsx
2015. évi igénylőadatlap 4. számú melléklet.docx
2015. évi igénylőadatlap 5.A számú melléklet.doc
2015. évi igénylőadatlap 5.B számú melléklet.doc
Forrás: Magyar Államkincstár

További letöltések A kategória további letöltései

« Vissza az előző oldalra