Hírek: Pályázati információk

Megjelentek a 2014-es kábítószerügyi pályázatok kiírásai (2014-02-06)

Megjelentek a 2014-es kábítószerügyi pályázatok kiírásai Az EMMI és az NCSSZI pályázati felhívása

Összesen 230 millió forintra lehet pályázni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatokat hirdet meg: a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására; a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására; a kábítószer-prevenciós programok támogatására

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

A pályázat célja a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

A pályázat keretében az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák számára kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség.

A pályázat elsősorban a megnövekedett steril eszközigény biztosításához, megkereső programok megvalósításához, valamint szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítéséhez biztosít kiegészítő működési támogatást.

A pályázatok támogatására 50 000 000 Ft áll rendelkezésre.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő városi/budapesti kerületi, kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.

A pályázat lehetőséget biztosít a Pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása.

A pályázatok támogatására 25.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Kábítószer-prevenciós programok támogatására

A pályázat célja univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumhoz.

A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja:

„A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz.

„B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.

„C” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

A pályázatok támogatására 155.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 3.

A részletes kiírások a  itt olvashatók.

(Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság)

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra