Hírek: Pályázati információk

II. KÖRÖS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására - 2010. 02.05-én módosított felhívás (2010-02-07)

II. KÖRÖS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására - 2010. 02.05-én módosított felhívás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása

II. KÖRÖS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szociális foglalkoztatást végző fenntartók
befogadására és állami támogatására
(módosítva: 2010.02.05)

A szociális és munkaügyi miniszter a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet) alapján általános pályázatot hirdet. A pályázat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények fenntartóinak szociális foglalkoztatási támogatására vonatkozik. A szociális foglalkoztatáshoz biztosított támogatásra a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium előirányzatából erre a célra meghatározott éves előirányzatnak az általános pályázat elbírálását követően fennmaradó része.

A szociális és munkaügyi miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja:
A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása a foglalkoztatási engedélyhez kötötten 3 éves befogadással kerül meghatározásra, melyet a kormányrendelet a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatási és finanszírozási rendszeréhez és gyakorlatához hasonlóan határoz meg.

A szociális foglalkoztató fenntartója jelen általános pályázat keretében az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött megállapodások (munka-rehabilitációra), illetve munkaszerződések (fejlesztő- felkészítésre) száma és a szociális foglalkoztatási támogatás éves keretösszege alapján válnak jogosulttá állami támogatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke évente kerül meghatározásra.

Feladategységnek az egy ellátott által ledolgozott munkaóra minősül.

A munkaóra támogatás összege:
* 1/A pont: Az egy feladategységre jutó támogatás várható összege 2010. évre vonatkozóan kizárólag azon fenntartók esetében, akik csak munka-rehabilitációs foglalkoztatást szerveznek 372,-Ft/munkaóra.

1/B pont: Amennyiben a fenntartó munka-rehabilitációs és/vagy fejlesztő - felkészítő foglalkoztatást egyaránt biztosít: a munkaóra összege - a foglalkoztatás formájának részarányától függetlenül - 744 Ft/feladategységben határozható meg. A feladatmutató számításának módja: teljesített éves feladategységek száma szorozva az egy feladategységre jutó összeggel.


2. Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szociális intézmény fenntartója, amely
- az általános pályázat kiírásának megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik/rendelkezett és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült 2009. évben.

A fenntartónak szociális intézményenként (nem szociális foglalkoztatási engedélyenként) kell pályázatát benyújtania. Ilyen esetben a fenntartó több pályázattal vesz részt a pályázati eljárásban. Amennyiben egy intézményen belül több külső foglalkoztatóval (a pályázat során csak azon külső foglalkoztatót és adatait lehet feltüntetni, amely a kormányrendelet alapján van megállapodása szociális foglalkoztatás biztosítására, akkor azt az intézményenként beadott pályázatán belül szükséges feltüntetni, de ebben az esetben is az adott intézményre csak egy pályázatot kell benyújtani.

Az alábbi ellátási területen pályázók előnyben részesülnek:
* Bács-Kiskun megye
* Baranya megye
* Borsod-Abaúj-Zemplén megye
* Hajdú-Bihar megye
* Pest megye
* Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
* Veszprém megye

2/A. Pályázók körének bővítése meghívásos formában
Jelen pályázati felhívás keretében a 2009.12.14-én meghirdetett általános pályázat során befogadott és kiértesített szociális foglalkoztatást végző fenntartók közül feladatmutató bővítés céljából pályázatot nyújthatnak be azok, akik kizárólag fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosítanak, vagy arra megállapodást kötöttek szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedéllyel rendelkező személlyel, illetve szervezettel. Előzőek alapján kizárólag a következő 34 fenntartó jogosult pályázni az alábbi befogadott intézményével: (lsd. Pályázati kiírás)

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS II. KÖR

 

 


Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra