Hírek: Konferenciák, rendezvények

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - ESZMECSERE (2013-03-20)

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - ESZMECSERE Meghívó az Ébredések Alapítvány 2013. március 26-án tartandó programjára.

Regisztráljon itt!
Teljes letölthető program

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki és szociális jólét együttese. Mai emberképünkben fentiek kiegészülnek az ember spirituális irányultságával is.  A mentális problémák nemcsak súlyos lelki, szociális és gazdasági terhet jelentenek, hanem a testi megbetegedéseknek is kockázati tényezői. A hazai lakosság mentális állapota az európai országok döntő többségével összehasonlítva rosszabb, a mentális ellátórendszer szolgáltatási színvonala, pedig az ÁSZ jelentés szerint is csökkent az elmúlt években. Magyarország jövője szempontjából kiemelkedő jelentősége van annak, hogy Magyarország hatékony programot dolgozzon ki a lelki egészség fejlesztésére.

Az Európai Unió 2011. évi „A lelki egészség és jólét európai paktuma” és az Egészségügyi Világszervezet 2013-2020-ra tervezett „Európai Lelki Egészség Akcióterv” dokumentumok egyaránt aláhúzzák a multiszektoriális együttműködés és partnerség fontosságát a közösségi lelki egészségfejlesztésben.

A magyarországi közösségi lelki egészség fejlesztést partneri együttműködésben megvalósítani kívánó szakemberek, szakmai és civil szervezetek széleskörű konzultációt kezdeményeznek annak érdekében, hogy a lelki egészségfejlesztési szolgáltatások és tevékenységek elérhetőek legyenek a lakosság széles rétegei számára, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek, fiatalok és családok, illetve a hátrányos helyzetű vagy bármely okból veszélyeztetett csoportok lelki egészségének fejlesztésére. Hasonlóan prioritásként kezeljük a magas kockázatú, mentális egészségproblémával terhelt csoportok gondozásának, illetve a pszichiátriai és addiktológiai betegek közösségi ellátásának fejlesztését.

E konzultáció első lépéseként március 26-án egy olyan eszmecserét szervezünk, amely a lelki egészség kérdéseiben a részvételi demokrácia szabályai szerint megszólaltatja a szakértőket, bevonja a döntéshozókat és mellettük minden érdekeltet, aki a lelki egészség fejlesztése ügyében elkötelezett. Hiszünk abban, hogy a lelki egészség mindenkié: mindenkinek joga van hozzá, és mindenki tehet is érte.

Olyan értékekben és küldetésben kívánunk megegyezni, amelyek alapját képezhetik az országos, kormányszintű programnak és elősegítik a segítő hivatások és szolgáltatások humanisztikus fordulatát, összhangban az EU és a WHO javaslataival.

Szeretnénk előtérbe állítani a hazai megvalósult jó gyakorlatokat, amelyek nemzetközi háttérrel bírnak, és amelyeket sikerült itthon, saját képünkre formálva is eredményesen működtetni, terjeszteni. A jó döntéshozásnak az evidenciákon alapuló irányelvek és jó gyakorlatok adhatják az alapját.

Az eszmecsere programjában a nemzetközi és hazai ajánlások és jó gyakorlatok rövid bemutatása után négy témakörben, párhuzamos munkacsoportokban kerül sor eszmecserére, a mellékelt meghívó szerint.  Az egyes munkacsoportokban témafelvető szakértőket, jó gyakorlatok megvalósítóit kérjük fel a vita segítésére.

Ösztönözni fogjuk a kialakult műhelyek további munkáját (pl. elektronikus fórumokkal, találkozóhelyek biztosításával az eszmecsere után), hogy felkészülhessenek az április 17-i Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára, ahol az értékeket és konkrét programokat felölelő javaslatokat nyilvánosságra hozzuk.

Az alábbi szakmai szervezetek és személyek nevében ezúton tisztelettel meghívom Önt és munkatársait a 2013. március 26-án sorra kerülő, Közösségi lelki egészségfejlesztéscímű eszmecserére. Az eszmecsere tervezett programját mellékelem.

Kérjük, regisztráljon a www.ebredesek.hu honlapon.

Aktív részvételére számítunk!

Budapest, 2013. március 6.

Tisztelettel a szervezők nevében:


Dr. Harangozó Judit

Ébredések Alapítvány

Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum

 

Forrás: Ébredések Alapítvány

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra