Hírek: Konferenciák, rendezvények

Ageing Konferencia „AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALMAK PROBLÉMÁI KÜLÖNFÉLE MEGKÖZELÍTÉSEKBEN” (2011-10-27)

Ageing Konferencia „AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALMAK PROBLÉMÁI KÜLÖNFÉLE MEGKÖZELÍTÉSEKBEN” A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület nemzetközi konferenciája 2011. november 17-18-án kerül megszervezésre Budapesten.

„AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALMAK PROBLÉMÁI KÜLÖNFÉLE MEGKÖZELÍTÉSEKBEN"

Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 28.
MTA Társadalomkutató Központ, Kongresszusi terem

Időpont: 2011. november 17-18.

Az Európai Parlament döntésének értelmében, a tematikus évek sorában 2012 az aktív időskor és a generációk közti szolidaritás éve lesz az Európai Unióban. Ez a kitüntetett figyelem jó lehetőség, hogy közös gondolkodásra hívjuk a téma iránt elkötelezett kutatókat, szakembereket, döntéshozókat, az állami és a civil szektor képviselőit, és mindazokat, akik számára érdekes és fontos, hogy az ember idős korában is megőrizze egészségét és megtalálja feladatát az életében.
Konferenciánk keretében a Visegrádi országok együttműködésével tudományos konferenciát szervezünk, amelynek témája az idősödés, az idősügy elméleti és gyakorlati lehetőségei és problémái a Visegrádi országokban. A konferencia lehetőséget biztosít a térségben élő nemzetek jó gyakorlatainak megismerésére, a lehetséges együttműködések felkeresésére, és széleskörű társadalmi figyelemfelkeltésre.
Konferenciánkon az egyes Visegrádi országok, hazájukban és nemzetközileg is elismert kutatói vesznek részt. A konferencia célja, az idősödő társadalom helyzetének és feladatinak bemutatása úgy, mint: az idősödő munkaerő problémái, a tartós gondozás alatt állók jó gondozási gyakorlatainak bemutatása, a gondozást végzők (formális és informális) helyzete. Továbbá napjaink egyik legkomolyabb idősügyi problémája, a csökkenő életkorból adódó gondozási szükségletek növekedése, a tartós gondozási igény változása. A Visegrádi országok helyzete közel azonos képet mutat, így a földrajzi és történelmi helyzetből adódó közös munka adekvát a számunkra. Remek lehetőség a konferencia egymás jó gyakorlatainak, eredményeinek megismerésére, a hálózatépítésre és a szakmai kapcsolatok kialakítására.
Az idősödés, mint folyamat és annak hatásai, körülményei eltérnek az egyes európai országokban. Célcsoportjuk más, és a gondozási lehetőségek is nagyon különböznek. A Visegrádi országok párbeszéde és együttműködése e tekintetben korábban kevés példával szolgált. A meghívott előadók, és a partneri országok képviselői hosszú évek óta partneri kapcsolatot tartanak fenn. A közreműködő partnerek mind szaktekintélyek. Programunkban hangsúlyozzuk a civil társadalmat bevonó és fejlesztő gyakorlatokat, lehetőségeket. Konferenciánk multiplikatív hatása révén az egyes országok széles társadalmi köre részesülhet a jó gyakorlatok megismeréséből, és a szolgáltatási lehetőségekből.
A konferencia előadói, intézetük vagy kutatási területük jó gyakorlatait mutatják be, így az egyes országok - budapesti helyszín lévén, különös tekintett Magyarországra - döntéshozói, kutatói, szervezetvezetői építhetik be saját gyakorlatukba. Haszonélvezője minden olyan egyén és szociális területen dolgozó, aki kapcsolatban van idősödő személyekkel. A konferencia indirekt hatását tekintve erősíti a Visegrádi országok közötti kapcsolatot, növeli az együttműködés terét és a párbeszéd lehetőségét.
Túl a Visegrádi országok között kialakuló lehetséges új együttműködéseken, konferenciánk hatását több szinten várjuk. Direkt szinten és elsősorban a gondozók, közintézmények, gondozási központok vezetői és munkatársai és más időskorú célcsoporttal foglalkozó szakemberek, szervezetek számára ad lehetőséget a konferencia a jó gyakorlatok, új eredmények átvételére. A civil szektor képviselői, egyének és intézmények, szervezetek beépíthetik munkájukba az itt megismert lehetőségeket. Indirekt módon pedig, a médián és a program kampányán keresztül minden érintett, aki gondozásra szorul, vagy gondozást végez.

A program tematikája széleskörű, így a társadalom széles rétege (lakosság, tanárok, állami és civil szektor képviselői) egyaránt részesül annak informális és szemléletformáló hatásából.

 

PROGRAM

2011. november 17.

Megnyitók

10:00

Kovách Imre - igazgató
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Győri Enikő - államtitkár
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Petr Vágner - ügyvezető igazgató
Visegrádi Alap

Győri-Dani Lajos - ügyvezető-alelnök
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

SZEKCIÓ Idősödő népesség, demográfiai, makro-gazdasági szempontok
10:30
Spéder Zsolt - igazgató
Központi Statisztikai Hivatal, Népességudományi Kutatóintézet
Idősödés Európában: az időskor attitüdjeinek determináns tényezői európai összefüggésben

11:00
Ewa Fratczak - professzor
Varsói Közgazdaságtudományi Iskola (WSE), Lengyelország
Intergenerációs kapcsolatok változása Lengyelországban, fontosabb gazdasági és szociális hatások

11:30
Jolanta Perek-Bia³as - adjunktus
Jagelló Egyetem Szociológiai Intézet, Krakkó, Lengyelország
A munkaerő-piaci öregedés szociális és gazdasági következményei néhány közép és kelet-európai országban

12:00
Scharle Ágota - vezető kutató
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet
Integrált munka és rehabilitációs szolgáltatások: új adatok Magyarországról

SZEKCIÓ Idősödés:: urbanizáció; gondozési szükséglet; családstatégiák- migráció, technológia-életminőség, idősek elleni erőszak
14:00
Lucie Vidoviæová - kuatató
Masaryk Egyetem Szociológiai Kutatóintézet, Brno, Cseh Köztársaság
A jövő városai a mult embereinek vagy vica versa? Az idősödés és az urbanizáció kihívásai

14:30
Bernardína Bodnárová
Munkaügyi és Családkutató Intézet, Pozsony, Szlovákia
A demográfiai és gazdasági öregedés és a gondozási szükségletek közti összefüggés Szlovákiában

15:00
Széman Zsuzsa - tudományos főmunkatárs
MTA Szociológiai Kutatóintézet
Családgondozási stratégiák Magyarországon és a láthatatlan migránsok szerepe az idősgondozásban

15:30
Kucsera Csaba - kuatató
MTA Szociológiai Kutatóintézet
Idősödés otthoni környezetben: az életminőség javítása IKT eszközökkel

16:00
Tóth Olga - tudományos főmunkatárs
MTA Szociológiai Kutatóintézet
Párkapcsolati erőszak az idős nők körében

2011. november 18.
SZEKCIÓ Tartós gondozás - megoldások
9:30
Iva Holmerova - professzor
Károly Egyetem, Prága, Cseh Köztársaság
Idősgondozási megoldások Csehországban

10:00
Kai Leichensenring - kutató,tudományos tanácsadó
Társadalmi jóléti Kutatóintézet, Bécs, Padua (Austria, Olaszország)
Tartós gondozási rendszer Európában - elmélet és innovációs gyakorlat

10:30
Győri-Dani Lajos - ügyvezető-alelnök
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Segíts a segítőnek: e- megoldások a gondozásban

11:00
Turai Tünde - tudományos munkatárs
MTA Néprajzi Kutatóintézet
Kelet-európaiak a globális gondozói munkaerőpiacon

SZEKCIÓ Az idősellátás helyzete különféle megközelítésekben
12:00
Erdős Zsuzsanna - csoportvezető
SZOCIONET DDRMHSZK - Dél-Dunántúli Regionális Módszertani és Humán Szolgáltató Központ
Idősellátás helyzete a Dél-dunántúli régióban

12:30
Ráczné Németh Teodóra - igazgató-helyettes
EESZI - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr
Mozgásintervenciós program életminőségre gyakorolt hatásai szociális szolgáltatásokat igénybevevők körében

13:00
Ghyczy Gellért - főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások főosztálya
A falu- és tanyagondnokság szerepe a kistelepüléseken, tanyavilágban élő idős emberek ellátásában.

13:30.
Nyitrai Imre - helyettes államtitkár
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Problémák - megoldási lehetőségek

Részletes program, további információ és jelentkezési lap:
http://ageing.maltai.hu/ oldalon érhető el.

Forrás: Ageing Konferencia Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra