Hírek: Képzések

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 3. rész (2014-12-07)

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 3. rész Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán:
a vér szerinti szülők felkészítő programja

Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán:

a vér szerinti szülők felkészítő programja

A befogadó szülők hivatására napjainkban kiemelt figyelem irányul. Azoknak a gyermekeknek az ellátásáról van szó, akik átmenetileg nem élhetnek együtt vér szerinti szüleikkel. A tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek esetében elsődleges célként fogalmazódik meg az érzelmi melegséget nyújtó otthon biztosítása. A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 jelű projekt keretében zajló képzéseknek köszönhetően a nevelőszülői családok alapos felkészítést kapnak feladataik eredményes ellátásához, a projekt ezen kívül lehetőséget biztosít a származási családok felkészítésére, gyermeknevelési készségeinek tudatos fejlesztésére, végső soron pedig a kívánt családi összhang, működésmód elérésére.

A vér szerinti szülők felkészítő programjának keretében a gyermekük visszafogadását célul kitűző családok fontos támogatást kapnak: az elméleti ismereteken és készségeik gyakorlatias fejlesztésén túl hasonló élethelyzetű családokkal is találkozhatnak, így, hosszabb távon is megerősödve válhatnak késszé gyermekük visszafogadására.

A tananyagok összeállítása során kiemelt célként fogalmazódott meg a családi dinamika jellegzetességeinek tudatosítása, valamint a szülői készségek és a szülői érzékenység fejlesztésének igénye, annak érdekében, hogy mihamarabb felkészülten fogadhassák vissza gyermeküket. A kötetek fejezeteiben kiemelt hangsúlyt kapnak a gyakorlati példák, a hallgatói kötetben a saját tapasztalatok tudatosítását segítő szempontok és élethelyzetek bemutatása is.

Az összefüggéseket szemléltetve kerül bemutatásra a család strukturális felépítése, működésének sajátosságai, az egyes családtagok – főként a gyermekek – kiemelt szerepe a családi működésben és az egyensúly megtalálásában. Figyelmet fordítunk a nevelés típusaira, jellegzetességeikre és várható hatásmechanizmusukra. A szülő–gyermek kapcsolat elmélyítése érdekében kitérünk az egymásra figyelés fontosságára, a hatékony családi kommunikáció jellemzőire, a konfliktuskezelés lehetőségeire, a játék segítő szerepére a családi együttlétben, a szülők tanulássegítő szerepére, nem feledkezve meg a családi munkamegosztás fontosságáról sem. Tudatosítjuk a sikeres hazagondozás folyamatának meghatározóit, az egyes gyermekvédelmi szakemberek ennek érdekében kifejtett együttműködésének fontosságát. A szülők felkészítése során hangsúlyt helyezünk a munkavállalás és a pénzkezelés erkölcsi meghatározóira is.

A kötetek és további kapcsolódó szakmai anyagok kidolgozását az Apor Vilmos Katolikus Főiskola végzi, melyek elérhetőek a www.avkf.hu/kotetek oldalon keresztül, valamint az ezzel kapcsolatos igények jelzésével a tarhaz@avkf.hu címen. Bízunk abban, hogy az elkészült tananyagok hatékony segítséget nyújthatnak a gyermekek származási családja számára is annak érdekében, hogy mihamarabb ismét együtt élhessenek otthonukban.

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

szakmai munkacsoportja

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra