Hírek: Képzések

Képzési tájékoztató a egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista képzéshez (2013-11-11)

Képzési tájékoztató a egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista képzéshez A Szent István Egyetem képzése

Képzési tájékoztató az

egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista

képzéshez

 

A Szent István Egyetem 2006 óta egészségügyi menedzser képzést folytat, amelyet 2009-től egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista elnevezéssel hirdet meg. A képzés megfelel a 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben a gyógyintézetek vezetői és helyetteseik számára előírt egészségügyi szakmenedzser képzésnek.

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék az egészségügyi, illetve az egészségüggyel kapcsolatos intézmények, intézetek, osztályok, részlegek vezetéséhez, irányításához szükséges legkorszerűbb ismereteket. Ezen belül olyan menedzseri szemléletmóddal és gazdálkodási, stratégiaépítési, vezetési-szervezési ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik hatékonyak és eredményesek a stratégiai és operatív irányítás, az innovatív megoldások alkalmazása, a szakmai programok megszervezése és lebonyolítása területén.

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése

Egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista

 

A képzés eredménye

A képzésben oklevelet szerzők alkalmassá válnak az egészségügyi szolgáltató, tervező (szervező, felügyelő és ellenőrző) vagy finanszírozó intézményekben felső- és középvezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

 

A hallgatók a képzés keretében elsajátítják:

· a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, módszereket és gyakorlatokat,

· az egészségügyi szolgáltatók stratégiai menedzsmentjének elveit és módszereit,

· az egészségügyi szolgáltatók működésének és költségeinek elemzését,

· az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési, irányítási és gazdálkodási feladatok eredményes végrehajtását,

· a folyamatmenedzsment szemléletet és az egészségügyi minőségmenedzsment elméletét és gyakorlatát,

· a rendszerszemléletű problémamegoldás alapjait és módszereit,

· az egészségpolitikával és az egészségügyi ellátórendszerekkel kapcsolatos ismereteket,

· a megelőző szemléletmódot és megközelítést,

· a népegészségügyi, epidemiológiai elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket.

 

A képzés típusa

Szakirányú továbbképzés, levelező tanrend, költségtérítéses képzési forma

 

A képzés ideje

Két év, 4 szemeszter

A képzés helye

Budapest

Költségtérítés

A költségtérítés díja 300 ezer forint szemeszterenként. Közalkalmazottaknak és MOK tagoknak kedvezményesen 250 ezer forint szemeszterenként. Ez magában foglalja a konzultációk és vizsgák díjait, az oktatási segédanyagokat és a záróvizsga költségeit is. A költségtérítést fizetheti a résztvevő, a munkahely, vagy támogató is.

A jelentkezés feltétele

Bármilyen szakterületen szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma. Várjuk például közegészségügyi-járványügyi felügyelői, egészségügyi ügyvitelszervezői, valamint pszichológusi, szociológusi, közgazdasági, jogi, műszaki, természettudományos, pénzügyi, számviteli, államigazgatási, informatikai szakképzettséggel rendelkezők jelentkezését, akik az egészségügyben vagy ahhoz kapcsolódó területen dolgoznak vagy kutatást végeznek.

Az ideális jelentkező

· Az a hallgató, aki az egészségügyi szervezetek vezetésének, irányításának, működtetésének illetve felügyeletének témájában piaci körülmények között is versenyképes tudást kíván elsajátítani.

· A 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben a gyógyintézetek vezetői és helyetteseik számára előírt képesítési követelménynek megfelelni kívánó, illetve a vezetői állások betöltésénél előnynek számító képesítés megszerzésére törekvő jelentkező.

 

Tanulmányi területek

A képzés kötelező és választható tárgyak hallgatásából, szakmai gyakorlat letöltéséből, valamint szakdolgozat megírásából és megvédéséből tevődik össze.

Néhány példa, kötelező tárgyainkra: egészségügyi ellátórendszerek és elemzésük, egészségpolitika, egészségügyi közgazdaságtan és gazdálkodás, egészségügyi jog, stratégiai menedzsment, egészségügyi minőségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, környezet-egészségügy, népegészségügy és prevenció, egészségügyi informatika, menedzseri készségek és eszközök, szervezeti magatartás, vezetéselmélet és döntésmódszertan, marketing az egészségügyben, kommunikáció.

A választható tárgyakat hallgatóink a két felkínált „orientáció” egyikének hallgatásával teljesítik. Az orientációk a 2-4. szemeszterekben zajlanak:

Szemeszter

Népegészségügy és prevenció

orientáció

Egészségügyi minőségmenedzsment orientáció

2.

Primer prevenció

Szakmai irányelvek és protokollok, bizonyítékokon alapuló orvoslás

3.

Secunder prevenció

Klinikai audit, indikátorképzés, standardok

4.

Tercier prevenció

Betegbiztonság

 

A számonkérés módja

A tantervben szereplő tárgyak írásbeli vizsgával zárulnak.

 

A képzés szervezése

Hallgatóink felelősségteljes beosztásban dolgozó, általában ügyelettel és egyéb feladatokkal is erősen leterhelt szakemberek. Ezért a lehető legnagyobb rugalmassággal alkalmazkodunk időbeosztásukhoz:

· A konzultációkat a hallgatóknak megfelelő időpontokban, általában szombati napokra hirdetjük meg.

· Egy szemeszterben összesen 5-6 konzultációs napra kerül sor.

· A levelező képzésnek megfelelően az elméleti tanulmányok személyes jelenlét, a konzultációk igénybe vétele nélkül is elvégezhetőek.

· Az oklevél kiadásának nem feltétele nyelvvizsga megléte.

 

Ugyanakkor törekszünk a szakterületnek megfelelő komplex, magas színvonalú, interdiszciplináris képzés nyújtására. A tanulás hatékonyságának elősegítése érdekében a tananyagok elektronikus formában is elérhetőek. Minden tantárgyhoz személyes konzultációs lehetőséget biztosítunk, de igény szerint on-line konzultáció is lehetséges. A számonkérés módja is a hallgatók igényeitől függően változik, lehet személyes vagy on-line.

 

Az oklevél megszerzésének feltételei

· eredményes vizsga letétele a tantervben szereplő tárgyakból

· szakmai gyakorlat teljesítése

· szakdolgozat készítése és eredményes megvédése

· a záróvizsga (államvizsga) sikeres letétele

 

Fontos információk a 2013/2014-es keresztféléves tanévről

Jelentkezési határidő: 2013. november 15.

 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a Szent István Egyetem Egészségtudományi Kutatóközpontjához való visszajuttatásával lehet.

 

Levél

Szent István Egyetem Egészségtudományi Kutatóközpont

1135 Budapest, Szent László utca 59-61.

Telefon

+36-1/462-20-68, +36-30-22 61 823

E-mail

jelentkezes@gtk.szie.hu

 

 

A képzés várható kezdete 2014. február, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

További információ: SZIE

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra