Szakmai információk: Szakmai hírek

Fontos kihirdetett új jogszabályok (2017-07-02)

Fontos kihirdetett új jogszabályok Összegyűjtöttük a közelmúltban kihirdetett szociális és gyermekvédelmi tárgyú, illetve költségvetéssel kapcsolatos jogszabálymódosításokat

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Megjelent: MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos: 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

Megjelent: MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos: 2017. 07. 12., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent: MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos: 2017. 07. 01.

2017. évi LXXXVI. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent: MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos: 2017. 06. 29., 2017. 07. 01.

2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent: MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos: 2017. 06. 17., 2017. 07. 01., 2017. 07. 17., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos: 2017. 06. 20.

 

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos: 2017. 04. 03.

 

1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:MK 2017/84. (VI. 8.)

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent: MK 2017/84. (VI. 8.)

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Megjelent: MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:2017. 06. 08.

 

A Magyar Közlöny egyes számai letölthetők: www.magyarkozlony.hu oldalon, a jogszabályok ingyenesen elérhetők a Nemzeti Jogtárban (www.njt.hu)

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra