Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére (2014-04-08)

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére A Magyar Államkincstár tájékoztatója

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 13. §-a alapján a Fenntartó a tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) köteles megvizsgálni, hogy

  • a felülvizsgálati hónapot megelőző hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató, és
  • a felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató

közül a magasabb jogcímenként eléri-e a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

Amennyiben a feladatmutató nem éri el a jogcímre megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát az Átr. 13. § (2) bekezdés c) pontja, valamint ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján a felülvizsgálati hónap tizedik napjáig a Fenntartó köteles a többlettámogatásról lemondani. Nem kell lemondást benyújtani a

  • hajléktalan személyek ellátása esetén,
  • a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

Felhívjuk valamennyi fenntartó figyelmét, hogy az első kötelező felülvizsgálat időpontja 2014. április hónap. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a fenntartónak lemondási kötelezettsége áll fenn, annak 2014. április 10-éig kell eleget tennie.

Az Átr. 13. § (5) bekezdése alapján, ha az Igazgatóság észleli, hogy a fenntartó lemondási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a lemondás benyújtásáig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását, és a Fenntartót felszólítja a lemondási kötelezettség teljesítésére.

Budapest, 2014. április 7.

Az oldalon megjelent tartalomhoz kapcsolódó anyagok tartoznak
Forrás: Magyar Államkincstár
A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra