"Értesítjük a támogató szolgálatok, közösségi ellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, krízisközpontok, valamint az utcai szociális munkát működtető szolgáltatók tisztelt fenntartóit

Értesítjük a támogató szolgálatok, közösségi ellátások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, krízisközpontok, valamint az utcai szociális munkát működtető szolgáltatók tisztelt fenntartóit, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) kormányrendelet 12. § (3) bekezdése alapján a Miniszter meghozta döntését a 2013. évi feladatmutatókra, valamint a működési támogatás összegére vonatkozóan, melyeket a mellékelt táblázatban teszünk közzé.

További sikeres munkát kívánunk!

Dr. Pósfai Gábor

főigazgató"

Finanszírozás mértéke 2013. év:

Alacsonyküszöbű ellátás szenvedélybetegek részére: ASZ 2013 évi működési támogatás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: JHS 2013 évi feladatmutató
Krízisközpontok: KKP 2013 évi működési támogatás
Közösségi pszichiátriai ellátás: PSZ 2013 évi feladatmutató
Szenvedélybetegek közösségi ellátása: SSZ 2013 évi feladatmutató
Támogató szolgáltatás: TSZ 2013 évi feladatmutató
Utcai szociális munka: USZ 2013 évi működési támogatás

 

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal