Szakmai információk: Szakmai hírek

Felkészülés 2011-re!!! (2011-01-05)

Felkészülés 2011-re!!! Legújabb jogszabályok és jogszabály módosítások gyűjteménye

Honlapukon közöljük a legfrissebb évvégi jogszabálymódosításokat annak érdekében, hogy Önöknek minél könnyebb legyen a jövő esztendőre való felkészülés. A jogszabályok listáját folyamatosan frissítjük!

 

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
Megjelent:
MK 2010/192. (XII. 17.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
Megjelent:
MK 2010/192. (XII. 17.)
Hatályos: 2010. 12. 18., 2011. 01. 01., 2011. 01. 02., 2011. 01. 27., 2011. 07. 01., 2011. 09. 01., 2012. 01. 01.

2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról
Megjelent:
MK 2010/194. (XII. 21.)
Hatályos: 2010. 12. 22., 2011. 12. 01.

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
Megjelent:
MK 2010/194. (XII. 21.)

Hatályos: 2010. 12. 22., 2011. 01. 01.

289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
Megjelent:
MK 2010/194. (XII. 21.)
Hatályos:2011. 01. 01.

44/2010. (XII. 22.) VM rendelet a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról
Megjelent:
MK 2010/196. (XII. 22.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

2010. évi CLXIV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
Megjelent:
MK 2010/197. (XII. 23.)
Hatályos: 2010. 12. 24.

2010. évi CLXV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
Megjelent:
MK 2010/197. (XII. 23.)
Hatályos: 2010. 12. 24.

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról
Megjelent:
MK 2010/197. (XII. 23.)
Hatályos: 2010. 12. 23.

301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről
Megjelent:
MK 2010/197. (XII. 23.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/197. (XII. 23.)
Hatályos: 2010. 12. 24., 2011. 01. 01., 2011. 01. 02., 2011. 01. 03.

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

2010. évi CLXX. törvény egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 03. 01.

2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 01. 15., 2011. 07. 01., 2011. 09. 01.

351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 06. 01., 2011. 07. 01.

352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2012. 01. 01.

355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31.

357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01., 2011. 01. 15., 2011. 07. 01.

358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos:2010. 12. 30., 2011. 01. 01., 2011. 01. 31., 2011. 09. 01.

359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2010. 12. 31., 2011. 01. 01.

360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01., 2011. 07. 01.

21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

22/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

23/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos:2010. 12. 31.

24/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról
Megjelent:
MK 2010/200. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

2010. évi CLXXV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
Megjelent:
MK 2010/201. (XII. 30.)
Hatályos: 2011. 01. 01.

 

 

Szerkeszti: Erdős Zsuzsanna, SzocioNet DDRMHSZK, Gesztorszervezet

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra