Szakmai információk: Szakmai hírek

FSZH tájékoztatója az engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatásokról (2010-07-16)

FSZH tájékoztatója az engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatásokról A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tájékoztatóját szó szerint közöljük honlapunkon is.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal honlapján 2010. július 14-én megjelent felhívás:

Vigyázat! Engedély nélküli szociális szolgáltatás!

Szerte az országban, de különösen Hajdú- Bihar, Somogy és Pest megyében terjednek az engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatások, különösen a bentlakásos szociális intézményi ellátások.

 

Ezek a működtetők a szociális otthonokra jellemző szolgáltatásokat ígérnek, azonban minden hatósági kontroll és garancia nélkül. Az ellátottakat a legkiszolgáltatottabb személyek köréből választják, akiknek jog- és érdekérvényesítő képessége gyenge, egészségi, fizikai, mentális állapotuk igen rossz.

 

Az engedély nélkül működő intézményekben tapasztalataink szerint az ellátás tárgyi és személyi feltételei nem biztosítottak. Zsúfolt, nem megfelelő férőhelyeken elhelyezett idős, beteg személyeket kevés, döntően szakképzetlen személyzet „gondozza”. Az „intézmények” sem higiénésen, sem a szociális otthonoktól elvárt teljes körű ellátás tekintetében, sem a szakszerű gondozásban, sem az ellátottak testi épségének, életének és jogainak védelme szempontjából nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek.

 

Az engedély nélküli intézmények működtetői gyakorta kárt okoznak az ellátottaknak. Ez lehet anyagi, vagyoni kár – amely akár jelentheti az ellátott ingatlanának a megszerzését is „tartási szerződés” jogcímén, vagy a szolgáltatás színvonalához, illetve az ellátott jövedelméhez képest magas „térítési díj” beszedését. Van ahol albérleti szerződés mellett házi segítségnyújtásra (házi gondozásra) kötnek megállapodást, amelyet a fenntartó által kijelölt helyen (és nem az ellátott otthonában) biztosítanak. Lehet azonban az élet és testi épség sérelmével járó károkozás is, amely szélsőséges esetben, a megfelelő gondozás hiánya miatt akár az ellátott halálához is vezethet.

 

Felhívunk minden szociális intézményi ellátást igénylő személyt és hozzátartozóikat, hogy az engedély nélküli szolgáltatás igénybevételének elkerülése érdekében ellenőrizzék, hogy az általuk választott szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik-e.

 

Erről a következőképpen győződhetnek meg:

  1. Minden működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltató szerepel a szociális ágazati regiszterben. Amely szolgáltató ott nem szerepel, annak nincs működési engedélye.A regisztert bárki megtekintheti az interneten a www.afsz.hu portálon a „Szociális regiszter” cím alatt, ahol fenntartó és szolgáltató szerint egyaránt lehet keresni címeket.
  2. Minden működési engedéllyel rendelkező intézmény, szolgáltató rendelkezik az erről szóló tanúsítvánnyal, amelyet az intézményben / szolgáltatónál jól látható helyen ki kell függeszteni. A nevéből is kitűnik, hogy ez az okirat tanúsítja a szolgáltatás működésének engedélyét, amelyet valamely szociális hatóság adott ki (szociális és gyámhivatal, alapszolgáltatások és nappali ellátás esetén a kijelölt város jegyzője).
  3. Az ellátást igénylő vagy hozzátartozója, illetve bárki más (kórházi szociális munkás, hivatalos és magánszemélyek) érdeklődhet az engedély felől a működést engedélyező szerveknél: a városi jegyzőknél, a szociális és gyámhivataloknál illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztályánál arról, hogy adott működtető engedéllyel rendelkezik-e.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Magyarországon működési engedély nélkül szociális szolgáltatás nem működhet.

Az engedély nem pusztán egy hatósági irat, azért van szükség rá, mert az engedélyezési eljárás során válik kikényszeríthetővé a jogszabályok által előírt feltételeknek, az ellátás tárgyi és személyi feltételeinek, az ellátottak jogainak biztosítása, amelyet az engedély kiadását követően is rendszeresen ellenőriznek az illetékes hatóságok.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az engedély nélküli szociális szolgáltatások többsége panasz révén vált ismertté a hatóságok előtt (bár a települési önkormányzat jegyzőjének a feladata ezt jelezni a szociális hatóságok felé).

A panaszok az ellátás színvonalára vonatkoztak, esetenként a minősíthetetlen higiénés viszonyokat, anyagi visszaélést, a gondozás és ápolás elmaradását vagy hiányosságait panaszolták a hozzátartozók, az ellátottak vagy csak az „intézmény” környékén élők. Sajnálatos tapasztalat, hogy bizonyos engedély nélküli intézményekben – az ápolás - gondozás hiányosságai miatt – igen magas a halálozási arány. Az engedély nélküli működtetők az „intézmény” hosszú távú fenntartását sem tudják garantálni, részben mert a tartós működtetés pénzügyi feltételei hiányoznak, részben épp az engedély hiánya miatt, bár többször ígérnek tartós ellátást, egész életre szóló gondozást. Amennyiben a működtetők nem tudnak megfelelni a jogszabályban előírt működési feltételeknek, a hatóságok a szolgáltatás abbahagyására kötelezik őket.  

 

 

Tájékozódással kerülje el az engedély nélküli szolgáltatásokat és a tevékenységükből származó kockázatokat, veszélyeket, sőt károkat!

 

Amennyiben Önnek, vagy hozzátartozójának szociális szolgáltatásra van szüksége kérjük, tájékozódjon a településen, vagy a környéken lévő szolgáltatók/intézmények címéről a települési önkormányzatoknál, a szociális hatóságoknál, a szociális regiszterben, de mindenképpen hivatalos helyen.

 

 

Budapest, 2010. július 14.

 

 

                                                                                  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

                                                                                              Szociális Főosztály

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra