Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató az FSZH Szociális Főosztálya 2010. I. félévében tervezett ellenőrzéseirőlNyomtatás (2010-02-12)

Tájékoztató az FSZH Szociális Főosztálya 2010. I. félévében tervezett ellenőrzéseirőlNyomtatás Az FSZH Szociális Főosztálya a 2010. évi ellenőrzési ütemtervének megfelelően elkészítette az I. félévre vonatkozóan az ellenőrzésre tervezett intézmények jegyzékét.

Az FSZH Szociális Főosztálya a 2010. évi ellenőrzési ütemtervének megfelelően elkészítette az I. félévre vonatkozóan az ellenőrzésre tervezett intézmények jegyzékét. A 2010-es év céljai között szerepel, hogy a tavalyi évben megkezdett, intézményfenntartó társulásban és többcélú kistérségi társulásban működtetett szolgáltatások átfogó vizsgálata, valamint az igénybevételi és ellátottjogi ellenőrzések lefolytatása bentlakást nyújtó szociális intézményekben.

A táblázat tartalmazza az ellenőrzés típusát, a szolgáltató és a fenntartó nevét és címét, havi bontásban.

Az ütemtervben megkülönböztetünk több ellenőrzési típust, melyek különböző szakmai eljárásokat, feladatokat vizsgálnak.
* Társulás alatt az intézményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények szociális szolgáltatásainak átfogó vizsgálatát értjük.
* Az ellenőrzési ütemtervben szerepel továbbá a célellenőrzés, mely magában foglalja az ellátottak jogainak érvényesülésének, a panaszügyek kezelésének, a jogorvoslat és az érdekképviselet rendszerének működésének vizsgálatát, valamint a szociális intézményekbe való bekerülés feltételeinek biztosítását, valamint az igénybevételi eljárás folyamatának vizsgálatát.
* A társulások által fenntartott intézmények ellenőrzéseken és a célellenőrzéseken kívül az ütemtervben szerepel még utóellenőrzés, melyek a már korábban lefolytatott vizsgálatokhoz kapcsolódnak.
* Ezen kívül lehetséges soron kívüli ellenőrzés is, melyek között szintén előfordulhat bentlakást nyújtó szociális intézmény. A soron kívüli ellenőrzések általában a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz és az egyéb hatóságokhoz érkező bejelentések alapján, ezen szervezetek megkeresésére végzett ellenőrzések, döntően a működési problémával küzdő, vagy szabálytalanul működő szolgáltatások esetében.

Jelen tájékoztató célja, hogy a fenntartók, szolgáltatást nyújtók a várható ellenőrzésre előre felkészülhessenek, tekintsék át az ugyanezen a honlapon megjelentetett ellenőrzési szempontokat.

Felhívjuk a szolgáltatók, fenntartók figyelmét, hogy a táblázatban szereplő időpontok és helyszínek változhatnak, illetve új, a táblázatban nem szereplő intézmények vizsgálatára is sor kerülhet. Valamennyi szolgáltatást nyújtó (fenntartó) közvetlenül kap értesítést az ellenőrzésről, és annak pontos időpontjáról, melyben az ellenőrzés lefolytatásához szükséges információkat és a szükséges előkészületeket is rögzítjük.

A fentiekkel kapcsolatban általános tájékoztatást nyújt:
Molnár Tamás
szociális intézményi főreferens
Tel.: 06-30/584-7249
E-mail: molnartamas@lab.hu

A konkrét ellenőrzésről szóló értesítésünk tartalmazza az ellenőrzést végző szociális intézményi főreferens elérhetőségét, akihez az ellenőrzésre vonatkozóan bármely kérdésükkel közvetlenül fordulhatnak.

Budapest, 2010. február 10.

Tájékoztató 2010. I. félévében tervezett ellenőrzésekről

Forrás: FSZH

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra