Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a 2010. január 01-től bevezetésre kerülő támogatásokról (2009-12-31)

Tájékoztató a 2010. január 01-től bevezetésre kerülő támogatásokról A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tájékoztatóját honlapunkon közöljük

Tájékoztató a 2010. január 01-től bevezetésre kerülő támogatásokról

2010. január 1-től két új támogatási forma kerül bevezetésre:

 

1.      a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása és

2.      a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás.

 

1.   A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 16/B. §-a és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet által bevezetett új támogatási forma a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak foglalkoztatásának elősegítését szolgálja.

 

Támogatást vehet igénybe az a munkáltató, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat.

 

A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható.

 

A támogatás igénybe vételének feltételei:

A munkáltató

a)    a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt fenntartja,

b)   a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg,

c)    kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor,

d)   a foglalkoztatottak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti.

 

A támogatás legfeljebb egy évi időtartamra nyújtható.

 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.

 

A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ kirendeltségéhez.

 

2.   A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás

 

A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása oly módon, hogy az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartamra járó álláskeresési járadék összege a foglalkoztatásukat segítse elő.

 

A támogatás igénybe vételének feltételei:

 

A munkáltató vállalja:

a)    a válság miatt regisztrált álláskeresővé vált és álláskeresési járadékban részesülő személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,

b)   a munkavállalóval határozott idejű munkaviszonyt létesít,

c)    a foglalkoztatással bővíti a kérelem benyújtását megelőző hónapban fennálló áltagos statisztikai állományi létszámát.

További feltétel, hogy az álláskeresési járadékban részesülő személy legalább 180 nap járadékra legyen jogosult a munkába lépéskor.

 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt, mint a kötelező legkiesebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani.

 

A támogatással párhuzamosan az érvényes Start-kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén a kártya érvényességi idején belül a munkaadót megillető járulékkedvezmény is igénybe vehető.

 

A támogatás időtartama megegyezik a munkába lépéskor az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még fennmaradó időtartammal.

 

A támogatást a munkaügyi központ havonta utólag folyósítja a munkáltató által beküldött elszámolás alapján.

 

 

Budapest, 2009. december 31.

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra