Szakmai információk: Szakmai hírek

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK LISTA (2009-12-20)

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK LISTA Honlapunkon közreadjuk 2009. év végén megjelent legfontosabb jogszabályváltozások gyűjteményét.

Az egyes jogszabályok elérhetők a kihirdetés állapotában a Magyar Közlöny honlapján

2009. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Megjelent:
MK 2009/157. (XI. 10.)
Hatályos:
2010. 01. 01. - kivételekkel

 


2009. évi CXIV. törvény
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény módosításáról

Megjelent:
MK 2009/160. (XI. 13.)
Hatályos:
2009. 11. 14. - kivétellel

 


251/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/160. (XI. 13.)
Hatályos:
2009. 11. 15.

 

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Megjelent:
MK 2009/160. (XI. 13.)
Hatályos:
2009. 11. 21.

 

25/2009. (XI. 18.) PM rendelet
a törzskönyvi nyilvántartásról

Megjelent:
MK 2009/162. (XI. 18.)
Hatályos:
2009. 11. 23.

 

1195/2009. (XI. 20.) Korm. határozat
a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007-2010.) szóló 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:
MK 2009/164. (XI. 20.)
Hatályos:
2009. 11. 25.

 

2009. évi CXX. törvény
a Polgári Törvénykönyvről

Megjelent:
MK 2009/165. (XI. 20.)
Megjegyzés:
A törvény hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

 

26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelet
a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/169. (XI. 26.)
Hatályos:
2009. 12. 04.

 

2009. évi CXXVI. törvény
egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:
MK 2009/171. (XI. 27.)
Hatályos:
2009. 11. 28., 2010. 01. 01., 2010. 02. 01., 2010. 05. 01.


2009. évi CXXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:
MK 2009/171. (XI. 27.)
Hatályos:
2009. 12. 05., 2010. 01. 01.

 

266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/173. (XII. 1.)
Hatályos:
2009. 12. 04., 2010. 01. 01., 2010. 07. 01.

 

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet
a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Megjelent:
MK 2009/174. (XII. 3.)
Hatályos:
2009. 12. 11., 2017. 01. 01.

 

28/2009. (XII. 4.) SZMM rendelet
a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/175. (XII. 4.)
Hatályos:
2009. 12. 12.

 

278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet
a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az e szolgáltatások körében tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezéséről

Megjelent:
MK 2009/177. (XII. 9.)
Hatályos:
2009. 12. 10.

 

279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet
egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:
MK 2009/177. (XII. 9.)
Hatályos:
2009. 12. 12., 2010. 01. 01.

 

1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat
a házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:
MK 2009/177. (XII. 9.)

 

2009. évi CXXX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

Megjelent:
MK 2009/179. (XII. 11.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról

Megjelent:
MK 2009/180. (XII. 11.)
Hatályos:
2009. 12. 14., 2010. 01. 01.

 

284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/180. (XII. 11.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
a 2010. évi közmunkaprogramok főbb pályázati elveiről

Megjelent:
MK 2009/180. (XII. 11.)
Hatályos:
2009. 12. 12.

 

2009. évi CXXXIV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról

Megjelent:
MK 2009/181. (XII. 14.)
Hatályos:
2010. 01. 01., 2009. 12. 15.

 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
a jogszabályszerkesztésről

Megjelent:
MK 2009/182. (XII. 14.)
Hatályos:
2010. 03. 01.

 

287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

Megjelent:
MK 2009/183. (XII. 15.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/185. (XII. 18.)
Hatályos:
2009. 12. 21., 2010. 01. 01.

 

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államháztartás működési rendjéről

Megjelent:
MK 2009/187. (XII. 19.)
Hatályos:
2009. 12. 20., 2010. 01. 01., 2011. 01. 01.


295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:
MK 2009/188. (XII. 21.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat
a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

Megjelent:
MK 2009/188. (XII. 21.)
Hatályos:
2009. 12. 22.


31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/189. (XII. 22.)
Hatályos:
2009. 12. 25., 2010. 01. 01.

 

2009. évi CLII. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról

Megjelent:
MK 2009/192. (XII. 28.)
Hatályos:
2010. 04. 01., 2010. 01. 01., 2010. 01. 02., 2010. 07. 01.

 

309/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet
az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/192. (XII. 28.)
Hatályos:
2009. 12. 31.

 

319/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01., 2010. 01. 31.

 


331/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01., 2010. 02. 01.

 

332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:
MK 2009/193. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01., 2010. 07. 01.

 


2009. évi CLVII. törvény
a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:
MK 2009/194. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

Megjelent:
MK 2009/194. (XII. 29.)
Hatályos:
2009. 12. 30., 2010. 01. 01.

 


49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

Megjelent:
MK 2009/194. (XII. 29.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


33/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/195. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

Megjelent:
MK 2009/195. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:
MK 2009/195. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


2009. évi CLX. törvény
a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2009. 12. 31. - kivétellel

 


2009. évi CLXI. törvény
a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2009. 12. 31. - kivétellel

 


2009. évi CLXII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 14., 2010. 03. 01., 2010. 06. 11.

 


352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2009. 12. 31., 2010. 01. 01., 2011. 01. 01.

 


356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 


36/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

Megjelent:
MK 2009/196. (XII. 30.)
Hatályos:
2010. 01. 01.

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra