Szakmai információk: Szakmai hírek

Bővültek a krízistámogatás jogosultsági feltételei (2009-11-17)

Bővültek a krízistámogatás jogosultsági feltételei Megjelenet a 251/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

A Kormány döntött arról, hogy a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet szerinti támogatást egy újabb jogcímen is lehet igényelni. A 2009. november 15-től hatályos módosítás alapján azon személy, aki
  1. megfelel a krízis-támogatás általános jogosultsági feltételeinek (nagykorú, nem részesül nyugdíjban, meghatározott jövedelmi szint alatt él, teljesülnek az átmeneti segéllyel kapcsolatos kritériumok), és
  2. még nem részesült (vagy családtagja nem részesült) krízis-támogatásban, és
  3. háztartásában sem 2009. november 15-én, sem a kérelem benyújtásának időpontjában nem vehető igénybe fűtési célú vezetékes energiaforrás, vagyis
    • a lakásban a vezetékes áram- és gázszolgáltatás egyaránt ki van kapcsolva, vagy
    • a kérelemben megjelölt lakcímen nem áll rendelkezésre vezetékes gázszolgáltatás, és az áramszolgáltatás kikapcsolás következtében nem elérhető
fix - 50 ezer Ft összegű - vissza nem térítendő támogatásban részesül. További feltétel, hogy az áramszolgáltatás kikapcsolása a válsággal összefüggésbe hozható - azaz 2008. szeptember 30-át követően következett be. Nem jogosult e jogcím alapján támogatásra a kérelmező, ha az érintett ingatlan fűtése távhőszolgáltatás igénybevételével biztosított.

A hideg időjárás közeledtére tekintettel a jegyző által továbbított kérelmeket az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság soron kívül, 5 munkanapon belül bírálja el. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) a támogatást közvetlenül az érintett áramszolgáltató részére utalja át. Az összeg meghatározott része - 20 ezer Ft - minden esetben a fogyasztó fennálló hátralékának törlesztésére fordítódik (az ezt meg nem haladó tartozás esetén a szolgáltató a tartozás teljes összegét jóváírja). A támogatás fennmaradó részének felhasználása - az érintett felhasználási hely műszaki állapotának függvényében - az alábbiak szerint alakul:
  1. amennyiben az ún. előrefizető mérőkészülék felszerelését a szolgáltató biztosítani tudja, a mérőt ingyenesen felszereli, az összeg pedig a speciális mérőkészülékre kerül feltöltésre, mint lefogyasztható energiamennyiség,
  2. amennyiben az előrefizető mérőkészülék felszerelése nem biztosítható, a szolgáltató hagyományos, egyfázisú mérőkészülék térítésmentes üzembe helyezésével visszakapcsolja a kérelmezőt az áramszolgáltatásba. Ebben az esetben a fennmaradó összeg négy hónapon keresztül, havi egyenlő részletekben a számlán jóváírásra kerül, vagyis havi hozzájárulást biztosít az érintett család fogyasztásához,
  3. amennyiben a konkrét műszaki körülmények egyik típusú mérő felszerelését sem teszik lehetővé (vagy egyéb műszaki okok miatt nem biztosítottak a visszakapcsolás feltételei), az összeget a visszautalja a NYUFIG részére, amely - a krízis-támogatás általános szabályai szerint - készpénzben kerül kifizetésre.
A szolgáltató a támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételét követően megkeresi a kérelmezőt a korábbi tartozás kiegyenlítésére vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötése érdekében. A megállapodásban a felek megegyezhetnek arról is, hogy a hátralék csökkentését szolgáló támogatás jóváírása után fennmaradó összeg meghatározott része - legfeljebb 20%-a - szintén a hátralék törlesztésére fordítódjon. Ha a részletfizetési megállapodás a kérelmező számára felróható okból nem kerül megkötésre, a támogatásnak a hátralék csökkentését követően fennmaradó összege visszavonásra kerül.

A krízis-támogatás ezen jogcímen történő igénylése esetén a módosított kérelem-nyomtatványhoz (1. számú melléklet) csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, valamint az érintett szolgáltató igazolását a kikapcsolás tényéről és - áramszolgáltatás esetén - időpontjáról. Azt, hogy az adott lakcímen elérhető-e a vezetékes gázszolgáltatás, illetve hogy az érintett ingatlan fűtése nem távhő felhasználásával történik, a jegyző a kérelemlap vonatkozó részeinek kitöltésével igazolja.
Forrás: SZMM
A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra