Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató szociális szolgáltatásokat igénylők részére, a működési engedély nélkül működő szolgáltatások igénybevételének elkerülésére (2009-08-11)

Tájékoztató szociális szolgáltatásokat igénylők részére, a működési engedély nélkül működő szolgáltatások igénybevételének elkerülésére A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tájékoztatója állampolgároknak. Javasoljuk intézményekbe, félfogadási helyekre jól látható helyre kitenni.

Az utóbbi időszakban több jelzés érkezett a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy engedély nélkül működő „szociális szolgáltatások" vállalják idős, beteg emberek ellátását és - megtévesztő módon - olyan teljes körű ellátást ígérnek, amelyek a szociális intézményekben előírtak, de többségében nem teljesítik azokat és nem kötnek, vagy nem szabályos módon kötnek szerződést az ellátásra.

Magyarországon minden szociális szolgáltatás, legyen az bentlakásos intézmény, vagy éppen a lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás csak érvényes működési engedély alapján működhet. Az állam a szociális szolgáltatásra szorulók érdekeit védi és a rászorulók jogbiztonságát teremti meg azzal, hogy jogszabályok alapján, az azokban előírt feltételek szerint lehet csak szolgáltatásokat nyújtani.

A működési engedélyt a szociális hatóságok adják ki, akik a szolgáltatás helyszínén vizsgálják a jogszabályban előirt feltételek meglétét (a tárgyi feltételeket, a szakmai létszám biztosítását, a szolgáltatások szakmai színvonalát), és ha az megfelel az előírásoknak határozatban kiadják az engedélyt a szolgáltatást fenntartó részére. A szociális hatóság tanúsítványt állít ki az engedélyről, amelyet minden szolgáltatásnak jól látható helyen ki kell függesztenie.

A szociális hatóságok kötelessége az állampolgárok megkeresése esetén (telefonon, szóban, írásban) tájékoztatást adni, hogy az érintett szolgáltatás rendelkezik-e engedéllyel, illetve ott milyen szolgáltatásokat nyújtanak. A szociális hatóságok kötelesek kétévente helyszíni ellenőrzést is végezni a szolgáltatásoknál, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályban előírt követelményeknek.

Szociális hatóságok (címlista és elérhetőség az 1. sz. mellékletben):

Kijelölt városi jegyző: alapszolgáltatásokra (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka) és nappali ellátásra (idősek klubja, pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali intézménye, nappali melegedő) ad ki működési engedélyt és ad tájékoztatást a szolgáltatásokról,
Szociális és gyámhivatal: bentlakásos intézményekre, integrált szolgáltatásokra ad ki működési engedélyt és tájékoztatást, így: idősek otthona, időskorúak gondozóháza; fogyatékos személyek otthona, gondozóháza, rehabilitációs intézménye, lakóotthona; pszichiátriai betegek otthona, átmeneti otthona, rehabilitációs intézménye, lakóotthona; szenvedélybetegek otthona, átmeneti otthona, rehabilitációs intézménye, lakóotthona; hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye, rehabilitációs intézménye.
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal: központilag szervezett ellenőrzéseket végez, jogosult valamennyi szolgáltatást helyszínen ellenőrizni.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy szükség esetén olyan szociális szolgáltatást vegyenek igénybe, amelynek van érvényes működési engedélye.

Erről meggyőződhetnek:

érdeklődéssel a szociális hatóságnál,
a www.afsz.hu honlapon a szociális regiszter menüpont alatt található országos nyilvántartás alapján (vagy https://szocialisregiszter.hu elérhetőséggel), ahol az országban működő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások teljes köre megtalálható, fenntartó szerint, vagy szolgáltatási típusok szerint lehet keresni az elérhetőségüket,
a szolgáltatásnál, intézménynél a Tanúsítvány megtekintésével.

Javasoljuk, hogy minden esetben körültekintően győződjenek meg arról, hogy a gondozási, ellátási igényükhöz igazodóan tud-e a választott szolgáltatás, intézmény ellátást biztosítani, azt megállapodás alapján teszi-e meg (mely az ellátását igénylő, vagy törvényes képviselője, és a szolgáltatást nyújtó közötti polgárjogi szerződés, és annak tartalmi elemeit a szociális törvény szabályozza).

A szolgáltatásoknak kötelességük minden érdeklődő számára részletes tájékoztatást adni a nyújtott ellátásokról, azok tartalmáról, feltételeiről, a térítési díjakról, az ellátás igénybevételéről, a házirendről, az ellátottak jogainak érvényesüléséről.

A 2. sz. mellékletben összegyűjtöttük - az érdeklődők számára - azokat a jogszabályokat, amelyek a szociális szolgáltatások, intézmények szabályozási feltételeit tartalmazzák.

Akinek tudomására jut engedély nélkül működő szolgáltatás, az bejelentést tehet az 1. sz. mellékletben szereplő szociális hatóságnál, akinek kötelessége helyszíni ellenőrzést tartani.

Kovács Ibolya

főosztályvezető

Budapest, 2009. augusztus 6.

1. sz. melléklet - Szociális hatóságok elérhetőségei
2. sz. melléklet - Jogszabályok

 

Forrás: FSZH

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra