Szakmai információk: Szakmai hírek

Közhasznú társaságból nonprofit kft. (2009-06-09)

Közhasznú társaságból nonprofit kft. A szociális ellátást nyújtó közhasznú társaságok kötelező átalakítása során probléma, hogy átalakulások során ismételt működési engedélyeztetési eljárás folyik-e vagy működési engedély módosítás történik.

2009. július 1-jétől átalakulnak a közhasznú társaságok (Kht.), megszűnik ugyanis ez a besorolás. A gazdasági társaságokról szóló törvény két évvel ezelőtt rendelkezett arról, hogy a közhasznú társaság mint cégforma 2009 júliusától megszűnik. A jogszabály életbe lépése óta egyébként már nem is lehetett kht.-t alapítani, idén viszont minden még működő vállalkozásnak át kell alakulnia nonprofit gazdasági társasággá. Nonprofit társaság bármilyen cégformában működhet, a lényeg az, hogy a nevében jelezni kell: nem profitérdekelt társaságról van szó. A változás azt is maga után vonja, hogy nem lehet automatikusan közhasznú és kiemelten közhasznú besorolást kapni, ahhoz ugyanis speciális feltételeknek kell megfelelni.

Felmerült, hogy szociális szolgáltatást fenntartó közhasznú társaság átalakításakor a működést engedélyező szerv csupán módosítja a működési engedélyt, vagy ismételt működési engedélyeztetési eljárásra van szükség?

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium válasza:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése szerint: „A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el."

Ebből az következik, hogy ha Kht.-ból nonprofit kft.-t hoznak létre, akkor a fenntartó nem átalakul (vagyis a jelenlegi fenntartó jogutódlással megszűnik), hanem csak nonprofit kft.-ként működik tovább, így a működési engedélyt érintően csak a neve változik meg, a fenntartó nem, vagyis elég az engedély módosítása.

Viszont ha a kht. más nonprofit gazdasági társasággá alakul át, akkor átalakulás történik, vagyis a korábbi fenntartó jogutódlással megszűnik, azaz megváltozik, vagyis ismételt engedélyezés.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra