Szakmai információk: Szakmai hírek

FSZH Tájékoztató - Finanszírozási szerződés melléklete módosul (2009-05-06)

FSZH Tájékoztató - Finanszírozási szerződés melléklete módosul Tájékoztató fenntartók és szolgáltatók részére jogszabályváltozásról

A támogató szolgálatok és közösségi ellátások finanszírozási szerződésének mellékletét képező kötelező dokumentációk vezetése jogszabály-változás miatt módosul.

Ennek alapján 2009. április 11. után a fenti ellátási típusoknál nem kell kitölteni finanszírozási szerződéshez kapcsolódó kötelező dokumentációkból az alábbiakat.

1) támogató szolgálatoknak:
II/4. számú melléklet: Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról.

2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátásoknak:
II/2. számú melléklet: Értesítés.

3) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásoknak:
II/2. számú melléklet: Értesítés.

Jogszabályi alapja:
A 9/2009. (IV.11.) SZMM rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18. §-át és a 6. számú mellékletet.

Ennek alapján az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok közül kikerült a következő:
„18. § (1) A 3. § (1) bekezdésének aa)-ad) és ba) pontjai szerinti szociális ellátások igénylése során a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetője a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevőt az ellátás biztosításáról.
(2) Ha a települési önkormányzat az alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást nem intézményi keretekben biztosítja, az ellátás igénybevételéről a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt. A települési önkormányzat az ellátás biztosításáról a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevőt. Ilyen esetben az egyszerűsített előgondozás feladatait az ellátást végző személy végzi."
(Hivatkozás magyarázata: 3. § (1) bekezdés ad) pontja a támogató szolgáltatás, a ba) pontja pedig a közösségi ellátás - a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása kivételével.)

További jó munkát kívánunk!


Szolgáltatási Osztály

Forrás: FSZH Tájékoztató levél

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra