Szakmai információk: Szakmai hírek

Ágazatunkat érintő új, illetve módosított jogszabályok jegyzéke (2009-01-02)

Ágazatunkat érintő új, illetve módosított jogszabályok jegyzéke Figyelemfelhívásul közöljük az ágazatunkat valamilyen módon érintő új, vagy módosított jogszabályok jegyzékét!

Figyelemfelhívásul közöljük az ágazatunkat valamilyen módon érintő új, vagy módosított jogszabályok jegyzékét!

Törvények:
2008. évi CXV. törvény egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról
Megjelent: MK 2008/190. (XII. 29.)
Hatályos: 2009. 03. 01.

2008. évi CXI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
Megjelent: MK 2008/190. (XII. 29.)
Hatályos: 2009. 10. 01., 2011. 01. 01.

2008. évi CX. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 2008/189. (XII. 23.)
Hatályos: 2009. 01. 01., 2008. 12. 31., 2010. 01. 01.

2008. évi CVII. törvény egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
Megjelent: MK 2008/187. (XII. 22.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
Megjelent: MK 2008/174. (XII. 9.)
Hatályos: 2009. 01. 01. - kivételekkel

Kormányrendeletek:
357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/193. (XII. 31.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

353/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
Megjelent: MK 2008/192. (XII. 31.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01., 2010. 01. 01.

334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

333/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/191. (XII. 30.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/190. (XII. 29.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
Megjelent: MK 2008/190. (XII. 29.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

288/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/174. (XII. 9.)
Hatályos: 2008. 12. 10.

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
Megjelent: MK 2008/112 (VII.30.)
Hatályos: 2009.01.01.
Módosította:191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Miniszteri rendeletek:
34/2008. (XII. 31.) PM-SZMM együttes rendelet a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005.éviCLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII.29.) PM-FMM együttes rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/192. (XII. 31.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/193. (XII. 31.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2008/172. (XII. 5.)
Hatályos: 2008. 12. 13.

Egyéb:
8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről
Megjelent: Hivatalos Értesítő 2008/51. (XII. 19.)
Hatályos: 2009. 01. 01.

Jogszabályok megtalálhatóak:

Magyar Közlöny 193

Magyar Közlöny 192

Magyar Közlöny 191

Magyar Közlöny 190

Magyar Közlöny 189

Magyar Közlöny 187

Magyar Közlöny 174

Magyar Közlöny 171


A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra