Hírek: Pályázati információk

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése (2016-10-02)

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése - A gyermekek esélyeinek növelése a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetése / EFOP-3.2.9-16

FELHÍVÁS
a gyermekek esélyeinek növelése a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetésének megvalósítására


A Felhívás címe:
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.2.9-16
Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumok számára, az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását, annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel. A cél elérését a Kormány család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 18 millió - 40 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4. pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodai és iskolai színtéren kialakításra kerül a szociális segítés eszköztára;
- elősegítik a szociális munka módszereinek adaptálását az óvodai, iskolai környezetbe;
- kompetens szociális és gyermekvédelmi szakembereket vonnak be az óvodai és iskolai szociális segítésbe, mely szakemberek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése helyi szinten valósul meg;
- a szakmai eredményesség érdekében vállalják, hogy együttműködnek az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával vagy az általa kijelölt szervezettel;
- szakmai együttműködési rendszert alakítanak ki a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 40 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag


https://www.palyazat.gov.hu/efop-329-vodai-s-iskolai-szocilis-segt-tevkenysg-fejlesztse

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra