Hírek: Pályázati információk

Pályázati kiírás szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására (2015-03-20)

Pályázati kiírás szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására Pályázati felhívás

Központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására (a továbbiakban együtt: fejlesztés).

A pályázati alcélok:
a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint. A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

A pályázatokat elektronikus úton és papír alapon is be kell nyújtani.
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.
További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül történik.

Pályázatok benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. április 15. 16:00
- papír alapon történő benyújtás: 2015. április 16.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra