Hírek: Pályázati információk

Megjelentek a 2013-as Kábítószerügyi pályázatok (2013-10-03)

Megjelentek a 2013-as Kábítószerügyi pályázatok Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására
Kábítószer-prevenciós programok támogatására

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (Pályázat kódja: KAB-FF-13)
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására ( Pályázat kódja: KAB-KEF-13)
Kábítószer-prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-13)

Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására (Pályázat kódja: KAB-FF-13)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására.

A pályázat célja a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.

A fenti célok megvalósítását az alábbi három pályázati alkategória szolgálja:

„A” kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák kezelésbe kerülést elősegítő programjainak kiegészítő működési támogatása.

„B” kategória: Szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítése, helyettesítő és egyéb kezelésekhez kapcsolódó kiegészítő működési támogatása.

„C” kategória: Speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése és a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő programok támogatása.

A pályázatok támogatására 100 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 30.

Pályázati kiírás és útmutató

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására ( Pályázat kódja: KAB-KEF-13)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.

A pályázatok támogatására 20.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 30.

Pályázati kiírás és útmutató

Kábítószer-prevenciós programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-ME-13)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.

A fenti célok megvalósítását kettő pályázati kategória szolgálja:

„A” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

„B” kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahely színtereken.

A pályázatok támogatására 65.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 30.

Pályázati kiírás és útmutató

(Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság)

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra