Hírek: Pályázati információk

OTP-EMMI Otthonteremtő Pályázat (2012-10-29)

OTP-EMMI Otthonteremtő Pályázat Az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös pályázati felhívását honlapunkon is közöljük.

OTP-EMMI Otthonteremtő Pályázat
Pályázati kiírás

Az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat vagy örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.

A pályázat évi 19 millió forint keretösszeget biztosít a pályázók tulajdonában lévő lakóházak/lakások komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési (rezsi) költségeket csökkentő munkálatok és beruházások elvégzéséhez.

A pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.

A támogatás megítélését követően a pályázat kiírója, a nyertesek részére a felújítás, illetve a korszerűsítés finanszírozásához anyagi támogatást nyújt.

A bank külön szerződés keretében – amennyiben a pályázó igényli és megfelel a hitelfelvétel feltételeinek - a korszerűsítéshez kamattámogatott lakáshitelt is biztosíthat. A hitellel kapcsolatos általános feltételeket jelen Pályázati kiírás 4. sz. melléklete tartalmazza.

A pályázat lebonyolítását a kiírókkal együttműködve a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány végzi.

1. Pályázat és feltételek

A pályázónak a támogatás elnyerése érdekében pályázatot kell benyújtania. A pályázatnak tartalmazni kell a család szociális helyzetét, hogy milyen korszerűsítési, felújítási munkát szeretne végezni jelenlegi lakásán, illetve milyen időn belül és mekkora összegből tudná megvalósítani ezeket a munkálatokat.

Feltételek:

 • A pályázó olyan természetes személy, aki gyermeke(ke)t fogadott örökbe, vagy hivatásos és hagyományos nevelőszülő,
 • Szociálisan rászorult,
 • 3 vagy több gyermeket nevel (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetén akár egy gyermek nevelése is elegendő a pályázat benyújtásának jogosultságához),
 • Legalább 3 éve nevel gyermek(ek)et és várhatóan legalább még további 3 évig nevelni fog,
 • A pályázó saját ingatlannal, vagy hosszú távú (legalább 10 éves) használati joggal rendelkezik,
 • A pályázat hiánytalan benyújtása a 2. pontban foglaltak szerinti tartalommal.

2. Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött adatlapot (pályázati kiírás 2. sz. melléklete),
 • A család helyzetének bemutatását a pályázó által (a pályázati kiírás 2. sz. mellékletének a része, max. 1 oldal),
 • Annak leírását, hogy milyen korszerűsítést, felújítást szeretne megvalósítani és ehhez milyen feltételek szükségesek (max. 2 oldal),
 • Egy rövid időtervet, hogy az engedélyeztetés és egyéb határidők figyelembevételével, mikor, milyen ütemben valósulna meg a korszerűsítés, felújítás (max. 1 oldal),
 • Tervezett költségvetést (amennyiben lehetséges, mellékeljen árajánlatot is),
 • Nevelőszülők esetén: a nevelőszülői hálózat fenntartójának támogató nyilatkozatát (pályázati kiírás 3. sz. melléklete).

A pályázat elnyerése esetén az alábbi dokumentumokat is szükséges beküldeni:

 • Az ingatlan 90 napnál nem régebbi hivatalos térképmásolata vagy helyszínrajza,
 • Az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja,
 • Nem saját ingatlan esetén, használati, haszonélvezeti szerződés hiteles másolata,
 • Nem saját ingatlan felújítása esetén, a tulajdonostól is kell egy hozzájárulási nyilatkozat,
 • Engedélyköteles munkálatok esetén a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek,
 • Nem engedélyköteles munkálatok esetén, egy részletes árajánlatot kell beküldeni,
 • A hitelkérelemhez szükséges dokumentumok (leírás a Pályázati útmutatóban).

3. A pályázatok beküldésének módja

A pályaműveket postai úton, vagy e-mailben kérjük elküldeni az alábbi címek valamelyikére:
NIOK Alapítvány, 1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lph. félemelet 1. vagy palyazat@niok.hu.

Beküldési határidő: 2012. november 16. (péntek) (A postán elküldött pályázat esetén a postabélyegző dátuma számít.)

4. Pályázatok értékelése, a legjobb munkák kiválasztása

A beérkezett pályázatok feldolgozása után, értékeljük a beküldött terveket és a szociális rászorultságot. Kiválasztásra kerülnek azok a pályázatok, amelyek közül egy szakmai Bizottság választja ki a nyertes családokat. Az elnyerhető összeg pályázatonként maximum 4 millió Ft. A nyertesek kiválasztásánál a legfőbb szempont a rászorultság mértéke és a pályázat megvalósíthatósága, realitása lesz.
A következő szempontok kiemelten kerülnek figyelembe vételre:

 • nevelőszülő rászorultsága /gyermeket egyedül nevelő pályázó, alacsony jövedelmű/,
 • megbízható, gyermeke(ke)t több éve nevelő pályázó,
 • a gyermekek száma egy háztartásban,
 • különleges vagy speciális nevelési szükségletű gyermeke(ek)et nevel,
 • a felújítás jelentősen csökkenti a család rezsi kiadásait és/vagy jelentősen javítja a család életkörülményeit.

A Bizottság döntése ellen nem lehet fellebbezést benyújtani.
A nyertesekkel a pályázat lebonyolítója Támogatási szerződést köt, amelyben meghatározzák a teljesítés menetét, a finanszírozás módját, továbbá a szerződésben foglaltaktól való eltérés esetén a szankciókat.

5. Értesítés

A pályázati anyag beérkezésének módjától függően postai úton vagy e-mailben tájékoztatjuk a pályázókat az eredményről. Egyaránt kiértesítjük azokat a pályázókat, akik pályaműve bekerült a leginkább megalapozottnak értékelt munkák közé és azokat, akiké nem.

6. Finanszírozási mód

A támogatás részben előfinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a Támogatói szerződés megkötése után, a nyertes megkapja a támogatási összeg 50%-át, majd a maradék 50 % a munkálatok befejezése után kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket beküldjék!

7. Ellenőrzés módja

 • Az engedélyköteles munkálatok esetén, a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek megléte, ellenőrzése,
 • A fizikai teljesülés a helyszíni szemle keretében kerül ellenőrizésre,
 • A kiíró fenntartja a jogot a felújítással, korszerűsítéssel kapcsolatos (alapanyag, elvégzett munkák) számlák bekérésére,
 • A nem szerződés szerinti teljesítés (pl. a támogatás alapjául szolgáló beruházás, korszerűsítés nem valósul meg, utólag bizonyosságot nyer, hogy a támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn) esetén, a teljes támogatási összeget vissza kell fizetnie a nyertesnek.

További információ

A Pályázati Kiírás a Tegyesz irodák számára is megküldésre kerül. A pályázattal kapcsolatos kérdéseit írásban a palyazat@niok.hu e-mail címre, vagy a NIOK Alapítvány címére (1122 Budapest, Maros utca 23-25. 23. lph. félemelet. 1.) tudja elküldeni. Hitellel kapcsolatos kérdéseivel hívja a következő telefonszámokat 1/3666-666, 40/366-666, 70/3666-666, vagy érdeklődjön bármelyik OTP Bank fiókban.

Minden pályázónak sok sikert kívánunk!

Csatolt dokumentumok:

Forrás: Nonprofit.hu

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra