Hírek: Pályázati információk

Pályázat étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. év végi többletigényének támogatására – SZOC-EHS-09 (2010-01-04)

Pályázat étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. év végi többletigényének támogatására – SZOC-EHS-09 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Nonprofit Kft. pályázatot hirdet étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. év végi többletigényének támogatására.

Pályázatétkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. év végi többletigényének támogatására - SZOC-EHS-09

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. év végi többletigényének támogatására.

A pályázat célja:
Az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai feladatok ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz.

Azon szolgáltatások támogatása,
- amelyek valós szükségleteket elégítettek ki,
- amelyek rugalmas, az ellátási terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújtottak,
- ahol a szolgáltatás az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint valósult meg.

„A" kategória: Étkeztetés többletigényének támogatása
Étkeztetés 2008. év augusztustól decemberig tartó időszak többletigényének támogatása a felhívás 8. pontjában meghatározott szolgáltatói kör részére.

„B" kategória: Házi segítségnyújtás többletigényének támogatása
Házi segítségnyújtás 2008. év augusztustól decemberig tartó időszak többletigényének támogatása a felhívás 8. pontjában meghatározott szolgáltatói kör részére.

A pályázat kódja: SZOC-EHS-09

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 18 275 000 Ft

Pályázók köre: jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Azok a helyi önkormányzatok, illetve többcélú kistérségi társulások, amelyek étkeztetés és házi segítségnyújtás után a 2008. évben járó normatív állami hozzájárulásra jogosultak a Kvtv. 3. számú melléklete 11. c)-d) pontja alapján, és azt a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságánál az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64. §-a szerint megigényelte,

továbbá, amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben) regisztráltak.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton (e-pályázat) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 25., 24:00 óra.


További információk:

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Forrás: ESZA Nonprofit Kft.

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra