Hírek: Pályázati információk

FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATRA (2009-09-22)

FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATRA A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére kiírt pályáza

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján fejlesztési pályázatot hirdet támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás és alacsonyküszöbű szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja
Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása érdekében fejlesztési pályázat nyújtása, amelynek során fejlesztési támogatást biztosítunk a szolgáltatások tárgyi és szakmai feltételeinek javításához.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény SZMM fejezetében erre a célra meghatározott éves előirányzatnak az általános pályázat elbírálását követően fennmaradó része. A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

3. Támogatásban részesíthetők köre
Az FSZH-val kötött finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatások fenntartói.
A pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be.

4. A pályázat tárgya:
A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelynek összege 100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet. Egy pályázaton belül több fejlesztési forma is megjelölhető, de több fejlesztési forma megjelölése esetén sem lépheti át a támogatásra igényelt végösszeg a maximumként meghatározott 500.000 Ft-ot. A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések megvalósítása támogatható:

A.) épületek akadálymentesítése, átalakítása

A támogatás összege a működési engedélyében feltüntetett szolgáltató székhelyének, telephelyének vagy nyitva álló helyiségének akadálymentesítésére, átalakítására vagy felújítására használható fel. Fordítható többek között rámpa kialakítására, akadálymentes közlekedést lehetővé tévő ajtók cseréjére, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására, küszöbök megszüntetésére, helyiségek kialakítására és leválasztására, nyílászárók cseréjére, belső és külső felújításra.

B.) gépkocsi akadálymentesítése, átalakítása

A szolgáltatásnál használt, kizárólag a fenntartó tulajdonában álló gépjármű akadálymentesítésére, korszerűsítésére használható fel. Akadálymentesítés során felhasználható mobil rámpa beszerzésére, emelőszerkezet beszerelésére, 4+3 pontos rögzítés kialakítására. Korszerűsítés esetén GPS rendszerrel való ellátására, a mozgó ellátás során nyújtott egészségügyi szűrések megvalósítására alkalmas berendezések beszerzésére és beszerelésére.

C.) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése

Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló költségeinek fedezetére, egyéb informatikai eszközök, felszerelések beszerzésére.

D.) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása

Az adott szolgáltatásban, a szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére akkreditált programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzési témakör.

Felhasználható többek között:
- a jogszabályi kötelezettségként megadott támogató szolgálati képzésre,
- a jogszabályi kötelezettségként megadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre,
- továbbképzési kötelezettség teljesítését biztosító képzésekre, tanfolyamra,
- egyéb, a szakmai személyiség fejlesztését szolgáló, a szolgáltatás típusával összefüggő képzésekre,
- a szolgáltatás részére nyújtott szupervízió megtartására, a szupervízor költségeinek fedezetére.

5. A pályázat benyújtásának kezdőpontja és határideje
A pályázat kiírásának időpontja 2009. szeptember 22.
A benyújtás határideje: 2009. október 21. 24 óráig.

6. Támogatási időszak
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében 2010. január 01.-től 2010. május 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a pályázó folyamatosan teljesíti a finanszírozási szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtását.

7. A pályázat benyújtásának módja és helye
A fenntartónak minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtania. Amennyiben a fenntartó több szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezik finanszírozási szerződéssel, akkor minden szolgálat esetében külön-külön szükséges a pályázatát elkészítenie.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. október 1-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 8. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

 Teljes pályázati kiírás

A. komponens adatlap

B. komponens adatlap

C. komponens adatlap

D. komponens adatlap

Forrás: FSZH

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra