Hírek: Pályázati információk

Látássérült személyek elemi rehabilitációja - FSZK pályázat (2009-03-28)

Látássérült személyek elemi rehabilitációja - FSZK pályázat A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány látássérült személyek elemi rehabilitációja című pályázata felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
pályázatot hirdet
"Látássérült személyek elemi rehabilitációja című, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása"
(kód: 3823)
címmel

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma
3823

2. A pályázat kiírója
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
(Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)

3. A pályázat célja
Az elemi rehabilitáció szolgáltatási hálójának fejlesztése megfelelő szakemberek rendelkezésre állásával; az elemi rehabilitációs szolgáltató központok kapacitásnövelése.

4. A program forrása
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészéből nyújtott hozzájárulása.
A pályázati úton szétosztható keretösszeg: 23 400 000 Ft.

5. Támogatásban részesíthetők köre
Azok a felsőoktatási intézmények pályázhatnak, melyek felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot indítanak "Látássérült személyek elemi rehabilitációja" címmel.

A pályázat nyilvános.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
 • amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy jogelődei) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal szemben,
 • amelyek a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenek.
6. Pályázni lehet

"Látássérült személyek elemi rehabilitációja" című felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének 80 %-os támogatására. (Az államilag finanszírozott képzéseket nem támogatjuk jelen pályázati program keretében!).
A pályázat a 2009/2010 tanév 1. és a 2009/2010 tanév 2. félévében indított képzésekre vonatkozik.
Egy pályázó több képzés indítására is igényelhet támogatást egy pályázaton belül (ahány képzésre igényelnek támogatást, annyi pályázati kérdőívet kell kitölteniük).
(Az FSZK fenntartja azt a jogát, hogy az igényelt támogatási összegnél kevesebbet ítél meg támogatásnak. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás engedi, a pályázati program ismételten meghirdetésre kerül.)

7. A pályázati program megvalósítási időszaka

A pályázati program megvalósítási időszaka a 2009/2010 tanév első félévétől indul.
A megvalósítás határideje: 2011. június 30.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2009. március 27-től igényelhető e-mail-ben (vajda.edina@fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Benyújtási határidő:
2009. május 15. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.)
A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

A benyújtás módja:
A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. Részletezve: lásd pályázati útmutató.
A pályázatot benyújtani postai úton lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Oktatási és Képzési Programiroda
Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra egyszer van lehetőség!
Regisztrációs díj: 25 000 Ft/pályázat.
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát - 3823).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni!
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.

9. A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere

A benyújtott pályázatok elsőként formai értékelésre kerülnek. A formai értékelés során ellenőrizzük:
 • a pályázatot határidőre beküldték
 • a meghatározott példányszámban és CD-n is beküldték a pályázatot
 • a szükséges kérdésekre válaszoltak
 • cégszerűen aláírták a pályázati adatlapot és kérdőívet (aláírásra jogosult aláírása és pecsét)
 • a regisztrációs díj befizetése megtörtént (a vonatkozó átutalási megbízás vagy bakkivonat másolatát csatolták a pályázathoz)
 • a pályázó a támogatásban részesíthetők körébe tartozik
 • a tervezett képzés megvalósítása időszaka megfelel a pályázatban előírt megvalósítási időszaknak
 • a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján Nyilatkozat csatolása összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozóan
 • amennyiben a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján érintettség áll fenn, arra vonatkozóan a Közzétételi kérelmet csatolták
A formai értékelés után kerül sor a szakmai és a pénzügyi értékelésre.
Szakmai és pénzügyi értékeléskor ellenőrizzük:
 • illeszkedés a program célkitűzéséhez
 • a célmeghatározás
 • a képzés tartalma
 • pénzügyi terv indokoltsága, átláthatósága
10. Eredményhirdetés, megvalósítás

Eredményhirdetés várható időpontja: a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60. nap.
A Kuratórium döntését a határozathozataltól számított legkésőbb 14 napon belül a Titkárság a pályázó tudomására hozza, írásbeli értesítés formájában. A döntéstől számított maximum 30 napon belül a Titkárság kiküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést.
A szerződésnek a pályázó által a Titkárságra történő visszaküldése után kerül sor a támogatás első részletének átutalására. A támogatási összeg több részletben, féléves bontásokban kerül átutalásra, mindig az adott félév indulásakor a Közalapítványnak leadott hallgatónévsor alapján.
A Közalapítvány a támogatási szerződésben biztosítékot köthet ki a szerződés szerinti esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására banki felhatalmazó levél formájában.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Közalapítvány által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet.
A megvalósított pályázati programról pénzügyi részelszámolást és szakmai részbeszámolót félévenként, a képzés lezárását követően összefoglaló szakmai beszámolót kell készíteniük.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a www.fszk.hu honlapon.

11. A közalapítvány levelezési címe, telefonszáma

A Pályázatot a következő címre kell beküldeni:
FSZK
Oktatási és Képzési Programiroda
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
T: (1) 450-3232

Sikeres pályázást kívánunk!

Tóth Egon, a Kuratórium elnöke

Kapcsolódó dokumentumok:

2009. 03. 28.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra