Hírek: Pályázati információk

ÚJ HATÁRIDŐ! Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet 1713/2 kódszámmal „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretében (2009-02-09)

ÚJ HATÁRIDŐ! Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet 1713/2 kódszámmal „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretében ” Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” című pályázat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány "A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban" című pályázata

Határidő: 2009. április 4.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
pályázatot hirdet 1713/2 kódszámmal
"A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban"
című programja keretében

"Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése"
címmel

A pályázók köre: Azok a szervezetek (kivéve az 1993. évi III. törvény II. Cím 4. § (1) me) pontjában meghatározott fenntartók), amelyeknek tulajdonában vagy fenntartásában olyan középület van, melyben az alábbi közfeladatokat biztosítja:
a) szociális alap- és / vagy szakosított ellátás az 1993. évi III. törvény alapján,
b) gyermekjóléti alap- és/vagy gyermekvédelmi szakellátás az 1997. évi XXXI. törvény alapján.

A pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységek: olyan építési beruházások vagy eszközbeszerzések, amelyek elősegítik, hogy fogyatékos emberek számára akadálymentessé váljon egy intézmény, mind a szolgáltatásra, mind magára az épületre vonatkozóan. A pályázat tartalmazhatja a teljes épület akadálymentesítését vagy az akadálymentesítés logikailag soron következő ütemét.

1. komponens - Építési beruházási projekt: támogatható olyan 1998. január 1-je előtt épített, közszolgáltatást nyújtó középület akadálymentesítése, amelyen még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat, vagy amely részben akadálymentes (például: az épületbe való bejutás biztosított, de nincs akadálymentes WC; hiányzik az akadálymentes átjárás az eltérő padlószint magasságú épületrészek között, az épület info-kommunikációs szempontból már akadálymentes, de fizikai szempontból még nem).
2. komponens - Eszközbeszerzési projekt: támogatható olyan közszolgáltatást nyújtó középületek eszközbeszerzésekkel elősegítő akadálymentesítése, melyekben akadálymentesítésre vonatkozó átalakításokat már végeztek, és az akadálymentesítés következő lépése a speciális eszközök beszerzése az épületet használók részére.

A pályázati alap forrása összesen 412.295.864 Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke projektenként minimum 2.524.148 Ft és maximum 15.000.000 Ft. A beruházási projektek esetében, ha a projekt keretében liftet is terveznek, a támogatás elérheti a maximum 20.000.000 Ft-ot.

A pályázóknak a teljes pályázati összeg százalékában meghatározott önrészt kell vállalniuk az alábbi táblázat szerint:

Ellátottak száma az akadálymentesítendő intézményben Az akadálymentesítendő intézmény 7/2003. (I. 24.) számú kormányrendelet alapján hátrányos helyzetű település vagy 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet alapján hátrányos helyzetű kistérség
Igen Nem
1-10 fő ellátott min. 5% önrész min. 10% önrész
11 fő ellátott felett min. 10% önrész min. 20% önrész

Az önerő minimum 20% százalékát készpénzben, maximum 80%-át természetbeni hozzájárulásként kell biztosíthatni.

A pályázat támogathatóságának megítéléséhez a pályázónak építési projektek esetében csatolnia kell műszaki dokumentációt valamint egy akadálymentesítési koncepciót, melyben a pályázó az intézmény teljes körű akadálymentesítésének lépéseit mutatja be, feltüntetve a már megvalósult, a jelenlegi pályázatban vállalt és a még további fennmaradó lépéseket. Eszközbeszerzési projektek esetében műszaki dokumentációt nem, de koncepciót be kell nyújtani!

Pályázni azok is jogosultak, akik a 1713-as kódszámmal kiírt korábbi pályázaton részt vettek, illetve támogatásban részesültek.

Pályázati dosszié és további részletek elérhetőek a Közalapítvány honlapjáról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 4.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly 4-6.

e-mail: norvegalap@fszk.hu

honlap: http://www.fszk.hu/api/aktualis_programok/norveg_alap_palyazat.htm

Forrás: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra