Hírek: Konferenciák, rendezvények

Országos Tudományos Szociális Konferencia (2015-06-06)

Országos Tudományos Szociális Konferencia Időpont: 2015. november 20.
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest

KONFERENCIAFELHÍVÁS

Országos Tudományos Szociális Konferencia

„Helyi tudásokkal felvértezve”

Kutatások és innovatív gyakorlatok a szociális munkában

Időpont: 2015. november 20.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem - Budapest

A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen konferenciát szervez, melynek fő célja, hogy színteret teremtsünk a szociális munka témakörébe tartozó kutatások és különböző innovatív gyakorlatok bemutatására és megvitatására, hogy ezekkel az ismeretekkel gazdagítsuk és „élővé tegyük” a szociális munka definícióját. Célunk továbbá, hogy hagyományt teremtsünk, és évente teret adjunk a szociális szakmáról való tudományos igényű gondolkodásnak, értekezésnek. A konferencia programjában közösen ünnepeljük az Iskolaszövetség 25 éves évfordulóját.

Az IFSW Nagygyűlése és az IASSW Közgyűlése 2014 júliusában a szociális munka alábbi definícióját fogadta el:

„A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet. A fenti definíció egyes részei a nemzeti és/vagy helyi szinteken nagyobb jelentőségűek lehetnek.”

(IFSW-IASSW, 2014. július)

A konferenciára szimpóziummal, tematikus előadással vagy poszterbemutatóval lehet jelentkezni.

A konferenciára a következő témákban várjuk előadók jelentkezését:

 • Kutatások a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalmi igazságosság és a társadalmi változás témakörében

· Kutatások a szociális szolgáltatások értékelése és fejlesztése témakörében

· Kutatások a szociális szolgáltatásokat igénybevevők körében

· Kutatások a szociális munka, szociálpedagógia oktatása témakörében

· Innovatív gyakorlatok, melyekben hangsúlyos szerepet kap az empowerment

· Innovatív gyakorlatok az egyének és rendszerek aktivizálására

· Innovatív gyakorlatok módszerek alkalmazására

· Innovatív gyakorlatok nemzetközi együttműködésre

A szimpóziumok előadásai, a tematikus előadások időtartama átlagosan 20 perc, amit rövid megbeszélés, vita követ.

A beérkezett jelentkezéseket a konferencia tudományos programbizottsága hagyja jóvá, melynek tagjai:

 • Bányai Emőke
 • Csizmadia Zoltán
 • Darvas Ágnes
 • Nagy Endre
 • Nemes Judit
 • Pataki Éva
 • Pilinszki Attila
 • Szoboszlai Katalin

A rendezvény operatív szervezőbizottsága:

 • Becseiné Kiss Erzsébet
 • Birinyi Márk
 • Kocsis Erzsébet
 • Pilinszki Attila
 • Süki Szíjjártó Szilvia

A szervezők megpályázzák a konferencia szociális továbbképzésben történő akkreditációját, amellyel lehetőséget teremtenek a résztvevők számára kreditpontok szerzésére.

Jelentkezés módja:

· a prezentáció témájának előzetes jelzése 2015. június 30.

· az absztraktok megküldésének határideje: 2015. szeptember 1.

A jelentkezéseket és az előadások témájának, valamint műfajának megjelölését awww.kre.hu/oszk weboldalon keresztül kérjük feltölteni.

Kérdéseikkel kérjük, hogy a következő címre írjanak: Pilinszki Attila (pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu).

A konferencia regisztrációs díja: 1.000 Ft

A regisztrációs díj befizetési határideje: 2015. október 16.

A regisztrációs díjat az alábbi bankszámlaszámra kérjük átutalni a megjegyzés rovatba feltűntetve: 46001 TF51 Résztvevő neve és címe irányítószámmal

OTP Bank: 11705008-20436034-00000000

Biztatjuk és kérjük az oktatókat, kutatókat, terepen dolgozó szakembereket, hogy kutatásuk tapasztalatainak megosztásával gazdagítsák tudásunkat a szociális munkáról, melyet a legszélesebb körhöz kívánunk eljuttatni azzal, hogy a konferencia előadásait szerkesztett, lektorált kiadványban jelentetjük meg.

Budapest, 2015. június 5.

az Iskolaszövetség elnöksége

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra