Hírek: Aktualitások

Holnaptól jön az összevont pótlék (2016-11-30)

Holnaptól jön az összevont pótlék A Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete által közzétett hírt honlapunkon is közöljük

"Korábban már felhívtuk a figyelmet arra, hogy 2016. december 1-jével módosul a 257/2000. kormányrendelet, egész pontosan az ágazati pótlékok szabályozása. Íme részletesen a változások:

A kormányrendelet 15/A. §-a december 1-jétől a következőket tartalmazza:

15/A.  § (1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

A 15/B. § hatályát veszti.

A hivatkozott 2/a. melléklet szerinti pedagógus munkakörök:

A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében és a javítóintézetben

I. Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben:

 • nevelő
 • fejlesztőpedagógus
 • gyógypedagógus
 • pszichológus
 • nevelőszülői tanácsadó
 • javítóintézeti utógondozó
 • szakoktató
 • nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
 • gyermekotthon vezető
 • otthonvezető javítóintézetben
 • gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója
 • örökbefogadási tanácsadó

II. Pedagógus munkakörök a bölcsődében

 • kisgyermeknevelő
 • gyógypedagógus
 • pszichológus
 • szaktanácsadó

Emlékeztetünk arra, hogy a felsorolt pedagógus munkakörökben a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint meghatározott illetmény jár.

Összegezve: December 1-től megszűnik az eddigi ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük jön az ún. szociális ágazati összevont pótlék. Hátrány senkit nem ér (előny is csak annyi, hogy átláthatóbb): az összevont pótlék mértéke megegyezik az eddigi ágazati és a kiegészítő pótlék összegével, minden egyes fizetési kategóriában.

Az összevont pótlék összegeit az alábbi táblázatban látjuk:

 

 

Az igen különböző (és ezért sokak által sérelmezett és méltánytalannak tartott) összegek igazán csak a garantált illetményekkel együtt értelmezhetők, ahogy azt az így kirajzolódó tábla is jól mutatja:

 

 

És hogy mire számíthatunk a jövőben? Január 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum is jelentős mértékben emelkedik. A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság legutóbbi tárgyalásán rögzítettük, hogy a tárcának a jövő évi költségvetésben szereplő, mintegy 7,5 milliárd forintnyi, bérintézkedésre szánt forrásának prioritásait meg kell változtatni, azt a bérminimumok emelkedésének hatásaiból kimaradó, magasabb iskolai végzettségű munkatársak bérrendezésére kell fordítani. A Sztrájkbizottság jelezte, hogy ennek végrehajtására a lehető legkorábbi időponttól, 2017. január 1-jétől tart igényt, azzal, hogy a bérrendezés mértéke igazodjon a már bejelentett emelésekhez. A nagyarányú béremelések teljes költségvetési fedezetét pedig az intézmények rendelkezésére kell bocsátani, valamennyi fenntartóra kiterjedően.

SZTDSZ - SzMDSz"

Forrás: http://szmdsz.blog.hu/2016/11/30/holnaptol_jon_az_osszevont_potlek

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra