Hírek: Aktualitások

Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoport (2016-07-06)

Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoport A 2016. június 30-i Hivatalos Értesítőben kihirdetésre került a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról szóló miniszteri utasítás

31/2016. (VI. 30.) EMMI–BM–IM–MvM együttes utasítás a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatáskörünkben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – a következő utasítást adjuk ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése szerint létrehozzuk a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

2. § A Munkacsoport feladata

a) gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, illetve ezzel összefüggő haláleset ügyében folytatott gyámhatósági, gyermekvédelmi eljárások lezárulását követően az eljárásban részt vevő gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok, a gyermek ellátásában és a vele kapcsolatos ügyek intézésében érintett szervek, szervezetek és személyek tevékenységének áttekintése alapján tapasztalatok megfogalmazása, azoknak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára történő megismerhetővé tétele,

b) szükség esetén javaslattétel a jogszabályok és szakmai szabályok módosítására és a gyermekvédelmi rendszer szereplői közötti, illetve más ágazatokkal történő együttműködés javítására.

3. § A Munkacsoport vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.

4. § A Munkacsoport tagja

a) a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításért felelős helyettes államtitkára,

b) az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára,

c) a Belügyminisztérium Rendészeti Koordinációs Főosztályának vezetője,

d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma

da) család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára,

db) szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára,

dc) egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára,

dd) köznevelésért felelős helyettes államtitkára.

5. § Az emberi erőforrások minisztere felkéri az Országos Bírósági Hivatal Elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, az országos rendőrfőkapitányt, valamint a gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervezet vezetőjét a Munkacsoport munkájában állandó meghívottként történő részvételre.

6. § A Munkacsoport ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Munkacsoport vezetője és tagjai által kijelölt szakértők.

7. § A Munkacsoport vezetője a Munkacsoport ülésére tanácskozási joggal, eseti jelleggel meghívhatja a Munkacsoport feladatkörét érintő tevékenységet végző civil szervezet képviselőjét, továbbá központi államigazgatási szerv vezetői megbízatással rendelkező kormánytisztviselőjét.

8. § Az ülések összehívásának szükségességéről, valamint azok időpontjáról – a tagok és az állandó meghívottak kezdeményezése alapján – a Munkacsoport vezetője dönt. A Munkacsoport titkári teendőit, az ülések előkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya látja el.

9. § A Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

10. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2018. március 31-én hatályát veszti.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra